Jesen ponovno v znamenju nepovratnih sredstev

Pravijo, da se najboljše ideje porajajo v sproščenem okolju. Zato so poletni meseci kot nalašč za razmišljanje o bodočih investicijah, napredkih v poslovanju in izboljšanju finančnih rezultatov, ki sledijo po počitnicah. Ravno prav, saj je letošnji načrt razpisov takšen, da se večino razpisov za nepovratna sredstva pričakuje prav jeseni. V nadaljevanju smo povzeli najboljše jesenske spodbude s področij lesne industrije, kmetijstva in podjetništva.

Prva predelava lesa

Za samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja v lesarski industriji novembra prihaja razpis za nakup novih strojev in opremo za obrate majhnega obsega. Upravičena področja so določena z razpisom ter zajemajo dejavnosti od žaganja in skobljanja do proizvodnje sekancev. Maksimalna vrednost nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo, bo kar 7 milijonov evrov.

Nepovratna sredstva za gozdarstvo

November bo zanimiv tudi za gozdarstvo. Nepovratna sredstva bodo na voljo za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. Sofinancirali boste lahko naložbe v obdelavo okroglega lesa, predindustrijsko predelavo lesa, prav tako pa tudi dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega.

Kaj pripravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo jeseni namenilo kar 2 milijona evrov  nepovratnih sredstev za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih. Upravičeni stroški bodo stroški najema, ureditve razstavnega prostora in vpisa v katalog, maksimalna vrednost sofinanciranja pa bo 8.762 evrov na podjetje.

Predvidoma oktobra bodo podjetja z najmanj 10 zaposlenimi lahko izboljšala svojo konkurenčnost prek procesnih izboljšav oz. s prenovo poslovnih procesov. Podjetja bodo lahko zaprosila za sofinanciranje projektov do 50 % njihove vrednosti, pri čemer bo maksimalna vrednost sofinanciranja do 20.000 evrov na podjetje.

Če še vedno niste prebrali (ali pa vsaj prelistali) Strategije pametne specializacije, ki jo najdete tukaj, se tega lotite še pred decembrom. Takrat namreč prihaja razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje inovacij s področij, ki jih lahko umestimo v Strategijo pametne specializacije. Upravičeni stroški bodo vezani na raziskovanje – sofinanciranje do 45 % vrednosti projekta bo na voljo za stroške plač raziskovalcev, nabave raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav ter tudi režijskih stroškov.

Do prvega razpisa nas torej ločijo manj kot 4 meseci. Ker je čas dopustov in odsotnosti, bo delovno efektivnega časa precej manj. Na dopustu si vzemite čas za premislek in ob povratku ne odlašajte s pripravo dokumentacije. Če pa začnete že danes, si lahko prihranite nekaj skrbi.