Splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Nahajate se na spletnem mestu Gorenjske banke d.d., Kranj (www.bankazapodjetnike.si). Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Gorenjska banka si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vaše podatke bomo uporabili izključno za namene obveščanja o naših seminarjih/dogodkih ter za občasno pošiljanje koristnih informacij, vodičev in nasvetov Banke Za Podjetnike in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane osebne podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-1.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu Gorenjske banke, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših bančnih delavcih. Gorenjska banka pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Gorenjska banka za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Gorenjska banka zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato banka ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Gorenjska banka lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Gorenjska banka vsebin spletnega mesta ni zavezana posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Gorenjska banka si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

Namen vsebin, ki so vam dostopne na spletnem mestu, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z naložbami ali drugimi finančnimi in podobnimi odločitvami, saj zgolj podatki na spletnih straneh in/ali njihovi deli sami po sebi niso zadostna osnova za oblikovanje naložbenih ali drugih odločitev. Pred tem se je vsekakor treba posvetovati z bančnim svetovalcem.

Vsa obvestila za javnost in druga gradiva, predstavljena na spletnem mestu, so bila, kolikor je znano Gorenjski banki, aktualna in točna ob njihovi objavi. Vendar pa lahko takšna informacija sčasoma zastari, zato se ne smete zanašati na dolgoročno točnost katerega koli gradiva po datumu objave. Gorenjska banka ne prevzema odgovornosti za posodabljanje informacij, ki jih vsebuje katero koli tovrstno gradivo. Vsi uporabniki morajo pozorno preveriti datum objave gradiva na spletnem mestu.

Izračuni na spletnem mestu so informativni in upoštevajo pogoje in predpostavke, veljavne na dan izračuna. Informativni izračun za Gorenjsko banko ni zavezujoč, natančen izračun pa lahko pridobite v poslovalnicah Gorenjske banke.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Gorenjske banke. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Gorenjske banke ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Gorenjske banke oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Gorenjska banka d.d., Kranj
Bleiweisova cesta 1
SI – 4000 Kranj
Telefon: 04 20 84 239
e-posta: bojan.likar@gbkr.si

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

Gorenjska banka si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.