Pravni nasveti

Pravni nasveti

Odlog izvršbe

Izvršbo je mogoče odložiti delno, ko je na primer predlog za odlog izvršbe vložen samo glede določenega predmeta ali samo glede določenega izvršilnega dejanja, ali v celoti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Manjšinske pravice družbenikov v družbi z omejeno odgovornostjo

S pojmom manjšinske pravice se označujejo pravice, katerih namen je varstvo manjšinskih družbenikov. Manjšinskih pravic ne more izvrševati vsak družbenik, temveč je za njihovo izvrševanje potreben določen kvorum, ki se določi glede na znesek celotnega osnovnega kapitala.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Vodilni delavec

Vodilni delavec je oseba, ki vodi poslovno področje ali organizacijsko enoto pri delodajalcu in ima pooblastila za sklepanje pravnih poslov ali za samostojne kadrovske in organizacijske odločitve. Kljub imenski in vsebinski podobnosti pojma vodilnega delavca ni mogoče enačiti s poslovodno osebo.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Prenos poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo

Spremembe v lastniški strukturi imajo pomemben vpliv na delovanje in razvoj podjetij in prenosi poslovnih deležev niso izjema. Zato je dobro vedeti, kdaj in kako v omenjenem primeru postopati.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izključitev družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Različne okoliščine in razlogi lahko pripeljejo do tega, da je udeležba družbenika v d.o.o. za druge družbenike neznosna ali celo škodljiva. Kaj lahko v takih primerih naredijo prizadeti družbeniki?

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izstop družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Vsak družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ima pravico, da iz te družbe izstopi. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) določa dva načina izstopa družbenika, in sicer pogodbeni izstop in sodni izstop.

Pravni nasveti

maksimalna hipoteka

Pravni nasveti

Zavarujte svoje terjatve z maksimalno hipoteko

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini, ki služi zavarovanju ene ali več določenih terjatev. Z maksimalno hipoteko pa se lahko zavaruje več terjatev, ki izvirajo iz določenega pravnega (poslovnega) razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve maksimalne hipoteke še ni določena oziroma znana.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

5 korakov kako zagnati svoj posel, medtem ko ste še zaposleni?

Najpogostejša težava pri zagonu lastnega posla, ne glede na njegovo pravno obliko, je praviloma denar. Postavi se tudi vprašanje, kako začeti, če si ne morete privoščiti pustiti službe, da bi se takoj lahko v celoti posvetili razvoju poslovne ideje.

Pravni nasveti

konkurenčna klavzula in pogodbena kazen

Pravni nasveti

Konkurenčna klavzula in pogodbena kazen

Prepoved delavcu, da bi opravljal delodajalcu konkurenčno dejavnost, se lahko dogovori tudi za čas po prenehanju delovnega razmerja (konkurenčna klavzula). Zakon o delovnih razmerjih izrecno ne določa možnih posledic kršitev ali nespoštovanja takšne klavzule s strani delavca, vendar to ne pomeni, da delodajalec v takih primerih nima pravne zaščite.

Pravni nasveti

Prenos lastninske pravice na nepremičnini

Pravni nasveti

Prenos lastninske pravice na nepremičnini s prodajno pogodbo

Nakup ali prodaja nepremičnine je pomembna življenjska oz. poslovna odločitev, s katero se v življenju običajno srečamo vsak vsaj enkrat. Tako prodajalcu kot kupcu torej koristi poznavanje določenih pravnih pojmov, ki so povezani s postopkom prodaje nepremičnine in bodo obravnavani v nadaljevanju tega prispevka.