Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

SME instrument – kaj je novega in kaj bo drugače v obdobju 2018 – 2020?

SME Instrument je program v okviru Obzorja 2020, ki je izrecno namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem, njegov smoter pa je z nepovratnimi sredstvi podpreti vse inovativne projekte, ki izkazujejo visoko stopnjo razvoja, rasti in internacionalizacije. Cilj programa je predvsem pomagati podjetjem premostiti razkorak med raziskavami in razvojem in komercializacijo inovacij.

SME Instrument se v okviru Obzorja 2020 izvaja že od leta 2014, ob koncu letošnjega leta pa je doživel nekaj sprememb, ki bodo stopile v veljavo v letu 2018 in bodo najbrž veljale do izteka obdobja financiranja, do leta 2020. Kaj je torej novega?

Novo v okviru SME Instrumenta

Prednostnih tem znotraj SME Instrumenta več ni, kar pomeni, da pri prijavi velja »a bottom-up« pristop. Prijavljeni projekti so torej lahko raznovrstni in z različnih področij, v kolikor še vedno ustrezajo osnovnim smernicam, ki jih predpisuje Evropska komisija.

Novost je tudi intervju – 10 minutna predstavitev pred petčlansko komisijo, ki jo bodo tvorili poslovneži, vlagatelji, strokovnjaki v zadevni industriji, itd ter 20 minutna izmenjava vprašanj in odgovorov (skupno 30 minut). Priložnost predstavitve bodo dobili vsi prijavitelji, katerih projekt bo v fazi 2 dosegel vsaj 13 točk.  Na osebni predstavitvi projektne ideje, kjer bodo prijavitelji imeli priložnost odgovarjati na vprašanja žirije, bodo lahko sodelovali zgolj zaposleni v podjetju prijavitelja, in sicer z maksimalno 3 predstavniki (CEO in/ali drugo višje vodstveno osebje)

Po novem, bodo morali prijavitelji ob prijavi izbrati 3 ključne besede (iz liste 15), ki bodo močno vplivale na izbor evalvatorjev in komisije za intervju (Faza 2).

V Bruslju še obljubljajo, da bodo skrajšali časovno obdobje od roka oddaje prijave do objave rezultatov, kar bo še pohitrilo zmožnost realizacije projektne ideje in posledično uspešne komercializacije produkta ali storitve.

Osnovni ustroj Instrumenta ostaja enak

Na splošno, logika SME Instrumenta ostaja enaka – cilj prijave v fazo 1 je izvedba študije izvedljivosti in posledično črpanje nepovratnih sredstev do vrednosti 50.000 €, cilj faze 2 pa je tehnični razvoj produkta ali storitve (TRL6 – TRL 9) in črpanje nepovratnih sredstev do 2,5 mio €.

Instrument je še vedno namenjen gospodarskim družbam, vključno z mladimi podjetji in start-up, iz katerega koli sektorja. Podjetje, ki se prijavlja mora biti ustanovljeno v državi članici EU ali pridruženi članici Obzorja 2020, v Instrument SME pa je podjetje lahko sočasno vključeno v zgolj eno prijavo oz. en projekt.

Prijava je še vedno možna v fazo 1 in nato v fazo 2 ali neposredno v fazo 2 – če je podjetje svoj projekt uspešno prijavilo v fazi 1 in želi nadaljevati v fazo 2, mora pred prijavo v fazo 2 predložiti poročilo zaključenega projekta v fazi 1. Prijava v fazo 1 in fazo 2 še zmeraj deluje po principu samostojne prijave ali prijave v konzorciju, pri čemer je pomembno, da samostojni prijavitelj/konzorcij izkazuje operativno zmogljivost za izvedbo projekta.

Naš nasvet!

Pred prijavo v SME Instrument skrbno pretehtajte svojo projektno idejo. Naredite temeljito oceno vaših končnih uporabnikov in njihovih potreb ter težav, ki jih naslavlja vaša inovacija, preverite ciljne trge in konkurenco – namreč samo prepričljiv predlog bo odprl vrata za dostop do namenskega financiranja preko SME Instrumenta.

Pomembno je, da ste pri predstavitvi svojega izdelka / storitve in poslovnega modela, ki ga uvajate, realni in verodostojni. Vaš predlog mora predstavljati inovacijo, ki ustvarja nove trge in ki bo izboljšala produktivnost in mednarodno konkurenčnost podjetja ter ustvarila nova delovna mesta in pripomogla k dvigu kakovosti življenja.

Razpisani roki za leto 2018 v okviru SME Instrumenta so: 8. 2. 2018, 3. 5. 2018, 5. 9. 2018, 7. 11. 2018, (faza 1 ) in 10. 1. 2018, 14. 3. 2018, 23. 5. 2018, 10. 10. 2018 (faza 2).

Več in podrobneje o razpisu si lahko preberete TUKAJ.