Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v letu 2018

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so v torek 20. 2. 2018 predstavili plan črpanja nepovratnih sredstev v letošnjem letu.

Skupno bo na navedenem ministrstvu v letu 2018 na voljo 265,90 milijona EUR nepovratnih sredstev. Od tega bo 145,6 milijona EUR razpoložljivih v prvi polovici leta, 120,3 milijona EUR pa od avgusta do decembra.

Koliko denarja sploh še ostane za leti 2019 in 2020?

Zelo pomembna informacija je, da je bilo do leta 2017 razpisanih že 60,4% vseh nepovratnih sredstev na MGRT. Do konca leta 2018 se bo ta odstotek dvignil na 83,3% (698,3 mio EUR). Za zadnji dve leti nam potem preostane še 140,7 mio EUR nepovratnih sredstev.

 

 

Prednostna področja ter tematike

Ključna področja MGRT so:

 • internacionalizacija,
 • industrija,
 • digitalizacija ter
 • skladen regionalni razvoj.

Vendar z vsemi tematikami ne morete kandidirati za nepovratna sredstva. Pomembno je poznavanje strategije pametne specializacije, ki je osnova vseh razpisov.

Prednostne tematike so:

 • pametna mesta in skupnosti,
 • pametne zgradbe in dom z lesno verigo,
 • mreže za prehod v krožno gospodarstvo,
 • trajnostna pridelava hrane,
 • trajnostni turizem,
 • tovarne prihodnosti,
 • zdravje – medicina,
 • mobilnost,
 • razvoj materialov kot produktov

Kaj nas čaka v letu 2018?

Razdelitev sredstev 2018 (vir: MGRT)

Pomembnejši javni razpisi v letu 2018 so:

 • Eureka (4,7 mio EUR)
 • Raziskave in razvoj (30 mio EUR)
 • Tržne raziskave, forumi, certifikati (0,7 mio EUR)
 • Razvoj polproizvodov (10,6 mio EUR)
 • Vodilne turistične destinacije (3,3 mio EUR)
 • Turistične kapacitete na problemskih območjih (6 mio EUR)
 • Mentorske sheme (0,6 mio EUR)

Že do konca februarja nas čakajo kar štirje novi razpisi. Mlada podjetja se kot vsako leto lahko razveselijo razpisa P2, kjer so sredstva namenjena za zagon inovativnih podjetij. Kar 9 milijonov EUR bo na razpolago za nove poslovne modele za globalne verige vrednosti ter 1,7 milijona EUR za partnerstva na tujih trgih.

Ne čakajte do zadnjega trenutka s pripravo dokumentacije, saj je za kvalitetno pripravo potreben tudi čas.