Sredstva in subvencije

internacionalizacija slovenskih podjetij

Sredstva in subvencije

Nov sveženj nepovratnih sredstev za internacionalizacijo podjetij

Javna agencija Spirit je v preteklih dneh objavila težko pričakovani razpis, ki spodbuja internacionalizacijo slovenskih podjetij. Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo vsaj pet redno zaposlenih oseb, dobro bonitetno oceno in vsaj 5 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017, bodo lahko kandidirala za nepovratna sredstva do višine 10.000 €.

Razpisna dokumentacija je tokrat razdeljena na tri sklope – tržne raziskave, mednarodni forumi in certifikati.

Tržne raziskave

V okviru sklopa A omenjenega javnega razpisa, lahko podjetja kandidirajo za sredstva, ki jih bodo namenila zunanjim izvajalcem za izdelavo tržne raziskave. Vsak prijavitelj lahko dobi 70 % sofinanciranja oz. nepovratna sredstva v višini do 4.500  €.

Mednarodni forumi

V okviru sklopa B javnega razpisa lahko podjetje pridobi sofinanciranje v višini 70 % oz. do 9.999,99 € za eno sodelovanje na mednarodnem forumu. Upravičeni stroški pa so stroški prijave na forum, kotizacija za dva udeleženca, najem razstavne površine ter njegove ureditve, stroški izvedbe predavanja/javne predstavitve ter stroški prevoza in stroški bivanja za dva predstavnika podjetja na forumu.

Certifikati

V okviru sklopa C javnega razpisa lahko podjetje pridobi nepovratna sredstva za pridobivanje certifikatov. Certifikati, za katere velja ta razpis, so certifikati za sisteme vodenja in validacije okoljske izjave, certifikati ISO, IATF, IEC in ITU in certifikati evropskih standardov CEN, CENELEC in ETSI ter/ali sheme EMAS.

Vrednost sofinanciranja certifikatov je 9.999,99 €, posamezno podjetje pa lahko pridobi en oz. dva certifikata.

Prijavite se lahko za več ukrepov

Posamezno podjetje se lahko prijavi za več ukrepov, za vsak sklop posebej pa mora prijavitelj posredovati ločeno vlogo. Skupna vrednost zaprošenih sredstev ne sme presegati 9.999,99 €. Na razpisu lahko uveljavljate stroške, ki so nastali od 1. 1. 2018 in bodo še nastali do 5. 4. 2019.

POZOR – Kdor prej pride, prej dobi!

Skrajni rok za oddajo dokumentacije je sicer 28. 9. 2018, vendar razpis tokrat deluje po principu »kdor prej pride, prej dobi«. Prispele vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, bodo obravnavane glede na čas prispetja. To pomeni, da bo denar (dokler ga ne zmanjka) razdeljen med tiste popolne vloge, ki bodo prispele prej.

Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA
 
Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA