Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Sofinanciranje stroškov zunanjih izvajalcev

Septembra bodo ponovno odprti razpisi za sofinanciranje zunanjih izvajalcev, kjer bo podjetje lahko prejelo do 15.000 EUR za posamezne storitve, ki bodo ustrezale kriterijem za upravičene stroške v okviru vavčerskih razpisov.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razočarani nad pogoji razpisa za nepovratna sredstva?

Večina slovenskih razpisov za podjetja v finančni perspektivi 2014 – 2020 bo namenjena doseganju ciljev Slovenske strategije pametne specializacije. Jo sploh poznamo?

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nepovratna sredstva za podjetja v lesni industriji

Za podjetja v lesno-predelovalni industriji bo v maju na voljo več kot 500.000 € nepovratnih sredstev. Vsa ne bodo upravičena do sredstev, tista, ki bodo ustrezala pogojem, pa bodo upravičena do določenih stroškov.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Podpore za naložbe v predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov

V letu 2013 je bilo v 28 članicah EU pridelanih 306 milijonov ton žita, 109,1 milijona ton sladkorne pese in 53,9 milijona ton krompirja. Kmetijski pridelki so namenjeni za predelavo in slovenska podjetja lahko za naložbe na tem področju pridobite nepovratna sredstva.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Delovni preizkus 2016 – priložnost za delodajalce in nov kader

Trenutno je v okviru Zavoda RS za zaposlovanje na voljo kar nekaj spodbud, ki motivirajo delodajalce, da se lažje odločijo za zaposlovanje novega kadra. Najbolj aktualen in za delodajalce zanimiv je Delovni preizkus 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Raziskave in razvoj – gonilo konkurenčnega uveljavljanja

Strategijo pametne specializacije predstavlja eno izmed podlag za črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Gre za platformo za osredotočanje vlaganj na področja, kjer ima Slovenija največji potencial za konkurenčno uveljavljanje.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Horizon 2020 = Zapleteno?

Pravijo, da je v znanju moč. V današnjem svetovnem gospodarstvu pa je znanje bolj valuta. Znati jo je treba izkoristiti v svoj prid.