Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kakšne priložnosti financiranja projektov imajo podjetja na Hrvaškem?

Trenutno so na Hrvaškem najbolj zanimivi in privlačni razpisi oziroma programi, ki podpirajo raziskovalno-razvojne projekte. Podjetja lahko za svoje inovativne proizvode ali storitve, ki jih sama razvijajo oziroma jih bodo razvila v prihodnje, dobijo tudi do 100% sofinanciranje.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpis za pridobitev sredstev na področju prve predelave lesa

Zadnji petek v oktobru je bil v Uradnem listu naposled objavljen razpis za investicije v prvo predelavo lesa oziroma Podukrep 8.6: Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa in Program Razvoja Podeželja 2014-2020 za leto 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v gozdarstvu in prvi obdelavi lesa

V letošnjem letu je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naposled začelo z izvajanjem ukrepov iz Programa razvoja podeželja 2014–2020. V omenjenem programskem obdobju se bo tako izvajalo trinajst ukrepov, ki se v večini delijo še na podukrepe.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj smo se naučili iz uspešnih prijav na Horizon 2020?

Razvoj projektnega predloga zahteva svoj čas ter navdih. Začetek takšnih projektov je šele leto in pol po začetku prvih aktivnosti. Tu ni nobenih bližnjic. Ne morete napisati algoritma. Ne morete predvideti rezultata.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpis: Kompetenčni centri za razvoj kadrov

V oktobru bo Sklad kadrov objavil razpis Kompetenčni centri, čigar namen bo povezovanje podjetij ter izboljšanje usposobljenosti zaposlenih.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

SME-instrument – instrument za mala in srednje velika podjetja (MSP)

V okviru programa Obzorje 2020 so razpisana sredstva, ki so namenjena podpori inovativnih projektov z velikim tržnim potencialom. Razpis je namenjen izključno MSP-jem iz držav EU oziroma pridruženih držav programa Obzorje 2020, ki se lahko prijavijo samostojno ali v konzorciju.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Zadnji rok za prijavo na razpis Fast Track to Innovation pred evalvacijo programa

Evropska unija si je za cilj zadala revitalizacijo gospodarstva, kar med drugim pomeni, da prek svojih vzvodov spodbuja čim hitrejšo pretvorbo novega znanja, tehnologij ter inovacij v tržno zanimive proizvode, procese in storitve ter njihov vstop na trg. Zadnji rok za prijavo pred zaključkom pilotnega obdobja je 25. oktober 2016.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Pridobite do 4.500 eur za izvedbo raziskave trga

Javna agencija SPIRIT tudi letos razpisuje sofinanciranje tržnih raziskav, ki lahko izvoznim podjetjem, ki vstopate na nov tuji trg ali svojo prisotnost širite na že obstoječem, olajšajo odločitve o načinu postopanja in s tem zmanjšajo vsa morebitna tveganja. Do sredine avgusta imate čas za oddajo vloge.