Sredstva in subvencije

aktualni razpisi

Sredstva in subvencije

Napake, zaradi katerih lahko ostanete brez nepovratnih sredstev

Podjetja na javnih razpisih vedno težje pridejo do nepovratnih sredstev za financiranje vlaganj v raziskave in razvoj. Konkurenca je vse večja, tudi projekti so bolje pripravljeni. Uspeh pri črpanju nepovratnih sredstev je posledično zelo nizek.

Več kot polovica prijavljenih projektov na slovenskih razpisih (RRI sklop 2) je neuspešnih, pri prijavah v Bruselj pa je delež še mnogo višji. Neuspešnih je več kot 90 odstotkov prijav.

Zato smo zadnji seminar Banke za Podjetnike posvetili vprašanju, katere so največje napake pri prijavi na javne razpise in kako se jim izogniti. Predavala je Tjaša Milošič Kovačič iz podjetja Tiko Pro, ki svetuje na področju pridobivanja (ne)povratnih sredstev.

Na seminarju smo izvedeli:

– kdaj je podjetje primerno za prijavo,

– kaj je ustrezna projektna ideja in kako jo izdelati,

– katere so največje in najpogostejše napake, ki jih podjetje naredi pri prijavi,

– s čim bodo ocenjevalce razpisa prepričali, da podprejo njihovo idejo,

– kateri razpisi so trenutno aktualni in katere še pričakujemo do konca leta 2018.

Na kaj paziti še pred prijavo

Priprave na razpis se ne začnejo, ko na ministrstvu ali podjetniškem skladu razpišejo (ne)povratna sredstva, ampak že mnogo prej. Velikokrat namreč podjetja ne izpolnjujejo osnovnih pogojev, zaradi česar njihovo prijavo zavrnejo kot neustrezno.

To se lahko zgodi, ko:

  • niso poravnani vsi davki in prispevki

Paziti morajo, da imajo vsi člani konzorcija na dan oddaje vloge in tudi skozi celotno obdobje trajanja projekta poravnane vse davke in prispevke.

  • ima podjetje manj kot 30 odstotkov kapitala v obveznostih do virov sredstev

Veliko podjetij naredi napako s tem, ko si pred koncem poslovnega leta na vse zakonsko dopustne načine znižuje dobiček, da bi posledično plačala čim manj davka. Toda s tem si delajo medvedjo uslugo.

  • projekt vsebinsko ni skladen z namenom razpisa

Izvajalec je namreč dolžan izvajati programe in projekte, ki so predmet financiranja, v skladu s cilji javnega razpisa.

  • ima podjetje slabo boniteto (Gvin ali Ajpes)

Medtem ko bonitetna ocena pri evropskih razpisih nima večjega pomena, je pri slovenskih velikokrat zelo pomembna. Pri nekaterih je to celo eden od izločitvenih pogojev.

Pri razpisih podjetniškega sklada (garancije za bančna posojila s subvencijo obrestne mere) se ne morejo prijaviti podjetja, ki imajo slabšo boniteto kot D2. Ko se potegujejo za vavčerje, pa morajo izkazovati najmanj boniteto C.

Za podjetja ni pomembno le, da imajo zdravo računodsko bilanco, ampak je odvisno tudi to, v kateri dejavnosti poslujejo (na primer podjetja s področja gradbeništva zaradi stanja v panogi samodejno prejmejo slabšo oceno). Na boniteto slabo vplivajo tudi tožbe, blokade računov in plačilni roki.

  • je podjetje v težavah

Kot takšna so označena podjetja, ki so insolventna, imajo negativni kapital ali pa nakopičene izgube presegajo polovico osnovnega kapitala. Posledično ne morejo priti do sredstev.

Podjetja morajo biti pozorna tudi pri pripravi razpisne dokumentacije.

Običajno je vlogi potrebno priložiti poslovni načrt, ob večjih vrednostih projekta pa so večje tudi zahteve za predložitev investicijske dokumentacije:

– če se vrednost investicije giblje od 300 do 500 tisoč evrov – dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP);

– če presega 500 tisoč evrov – investicijski program (IP);

– ko preseže 2,5 milijona evrov – predinvesticijsko zasnovo (PIZ).

Pri večjih vrednostih projektov se torej predstavi ne le podjetje in poslovanje, ampak se je potrebno pri tržnih in drugih analizah osredotočiti na podrobnosti same investicije.

O tem, na kaj morajo podjetja paziti, ko se prijavljajo na javne razpise, smo sicer na portalu BZP že pisali -> Kako zmagati v lovu na nepovratna sredstva -> Nasveti za pripravo dokumentacije

Podjetje Tiko Pro nudi podporo in pomaga vsem, ki razmišljate o prijavi na razpis za pridobitev (ne)povratnih sredstev – Več informacij.

V Gorenjski banki smo vam na voljo pri financiranju projekta – Več informacij.

——————————————

Izpostavljamo nekatere aktualne razpise:

Nepovratna sredstva za drugi sklop raziskovalno razvojnih projektov TRL 6 – TRL 9
Objava: Prvi rok za prijavo je bil 26. septembra 2017, drugi je bil 11. maja letos, naslednji bo 24. septembra 2019.
Razpisana sredstva: V prvih dveh rokih je bilo na voljo po 30 mio evrov, prihodnje leto jih bo 14 mio evrov.
Sofinanciranje: Podjetja lahko pridejo do največ 500 tisoč evrov nepovratnih sredstev.
Opombe: največ točk jim prinese sama inovativnost, torej razvoj produkta, ki ne obstaja na trgu ali ima bistvene prednosti pred obstoječim stanjem in ima velik tržni potencial, obenem pa bo imel širše učinke na družbo. Dokazati morajo tudi, da so sposobni izpeljati projekt, ali pa da nameravajo najeti zunanje izvajalce oziroma se povezati z drugimi podjetji v kolikor nimajo kapacitet za izvedbo.

Pri konkretnem razpisu je nujno, da ima podjetje po zaključku projekta izdelan končni produkt/storitev/proces, ki ga lahko ponudi na trgu.

 

Turistične kapacitete na problemskih območjih 2018-2019
Objava: predvidoma v tem mesecu
Razpisana sredstva: 6 mio evrov
Sofinanciranje: od 20 tisoč do največ 200 tisoč evrov (po shemi de minimis)

 

Sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva
Objava: 10. septembra 2018 in 11. marca 2019
Razpisana sredstva: 2,3 mio evrov (V), 1,2 mio evrov (Z)
Sofinanciranje: do 70 odstotkov upravičenih stroškov, do 0,2 mio evrov (po shemi de minimis)

 

Kmetijstvo – predelava kmetijskih in živilskih produktov
Objava: 12. septembra 2018
Razpisana sredstva: 15 mio evrov
Sofinanciranje: do 45 odstotkov upravičenih stroškov, od 5 tisoč do 5 mio evrov

 

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018-2020
Objava: junij 2018
Razpisana sredstva: 10,6 mio evrov za Vzhodno Slovenijo
Sofinanciranje: do 35 odstotkov (mala podjetja) oziroma 45 odstotkov (srednje velika podjetja) upravičenih stroškov, od 300 tisoč do 2 mio evrov

 

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 za 2019 in 2020
Objava: december 2018
Razpisana sredstva: 5,2 mio evrov
Sofinanciranje: od 25 do 45 odstotkov upravičenih stroškov, od 50 do 500 tisoč evrov

 

Energetske sanacije
Objava: predvidoma junij 2018
Razpisana sredstva: okoli 20 mio evrov
Sofinanciranje: do 20 odstotkov + brezobrestni krediti

 

Sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018
Objava: predvidoma junij 2018
Razpisana sredstva: 700 tisoč evrov
Sofinanciranje: do 60 odstotkov upravičenih stroškov, največ 10 tisoč evrov

 

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v letih 2019-2022
Objava: predvidoma novembra 2018
Razpisana sredstva: 11,37 mio evrov
Sofinanciranje: do 70 odstotkov upravičenih stroškov, največ 30 tisoč evrov (po shemi de minimis)

 

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023
Objava: predvidoma novembra 2018
Razpisana sredstva: 6,1 mio evrov
Sofinanciranje: do 13.137 evrov

 

Sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih – za fizične osebe, ki so zaposlene
Objava: od 25. maja 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. septembra 2018
Razpisana sredstva: 2 mio evrov
Sofinanciranje: do 813 evrov