Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje se bodo skrivala nepovratna sredstva v 2018

Objavljene so prve napovedi razpisov za leto 2018, ki s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v grobi oceni obljubljajo več kot 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev predvsem za mikro, mala in srednja podjetja.

Področje lesarstva

Mikro, malim in srednjim podjetjem, ki delujejo na področju lesarstva, se obetata dva razpisa – prvi za spodbujanje razvoja na področju polproizvodov, ki bo predvidoma objavljen junija, in drugi, ki je napovedan za december 2018, za spodbujanje razvoja in uvajanja novih produktov v lesarstvu. Nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo na obeh razpisih skupaj, bo nekaj več kot 15 milijonov evrov.

Turizem

Začetek leta bo pester na področju turizma – za januar je namreč napovedan razpis, znotraj katerega bo na voljo kar 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev, zanje pa bodo lahko kandidirali tisti, ki bi želeli vlagati v turistične kapacitete na problemskih območjih. Že naslednji mesec, torej februarja 2018, pa bo sledil razpis, ki bo sofinanciral aktivnosti razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

Nadgradnja poslovanja

Kar nekaj nepovratnih sredstev, ki bodo na voljo v prihajajočem letu, bodo podjetja lahko koristila za nadgradnjo svojega poslovanja. V januarju in marcu se bosta odprla dva razpisa, namenjena spodbujanju partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, v avgustu pa bo odprt razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo e-poslovanja.

Spodbujanje podjetništva

V januarju se bo ponovil razpis za podporne storitve subjektov inovativnega okolja, znotraj katerega bo na voljo 13,5 milijona evrov nepovratnih sredstev, v aprilu pa je napovedan razpis, namenjen socialnim podjetjem in krepitvi njihovega podpornega okolja.

Ugodni krediti in subvencionirana obrestna mera

Spomladi 2018 je napovedana objava različnih kreditnih shem v okviru SID-banke in različna jamstva za posojila in subvencionirano obrestno mero ter za mikrokredite v okviru Slovenskega podjetniškega sklada.

Razpisi, objavljeni v 2017

Kar nekaj je tudi takšnih razpisov, ki so imeli prvi rok oddaje že v letu 2017, naslednji rok pa je napovedan za leto 2018. V kolikor ministrstvo ne sporoči drugače, bodo podjetja lahko februarja kandidirala za nepovratna sredstva za procesne izboljšave, v maju pa za raziskovalno-razvojne projekte.