Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nasveti za pripravo dokumentacije pri pridobivanju nepovratnih sredstev za inovativne raziskovalno razvojne projekte

Več kot polovica kohezijskega obdobja 2014–2020 je že za nami in s tem tudi polovica razpoložljivega obdobja črpanja nepovratnih sredstev, ki so na voljo do leta 2020.

Statistično gledano je več kot 50 % prijavljenih projektov na slovenskih razpisih (RRI 2. sklop) neuspešnih, pri prijavah v Bruselj pa je odstotek še veliko višji – neuspešnih je namreč več kot 90 % prijav.

Glavna razloga za neuspeh sta bodisi neustrezna ideja, bodisi neustrezno pripravljena prijavna dokumentacija, torej imajo slovenska podjetja še veliko neizkoriščenega potenciala.
V tokratnem članku bo poudarek na nasvetih, ki izhajajo iz pozitivnih preteklih izkušenj in vam lahko pomagajo pri pripravi projektnih predlogov. Praksa kaže, da so ravno najbolj »preprosta« in »očitna« poglavja v razpisni dokumentaciji tista, ki so najpogosteje šibko pripravljena.
Tokrat bo poudarek na tistih projektih, ki so inovativni, ki imajo mednarodni potencial ter so še v fazi razvoja ali v fazi nadgradnje.

1. Ali je razpis primeren za vas?

Preden sprejmete odločitev za prijavo na razpis, si preberite osnovne vstopne pogoje razpisa ter pazljivo preberite cilje razpisa in ocenite, ali je vaš projekt v skladu z njimi. Če na kratko povzamem bistvene cilje razpisov, potrebujete:

  • inovativno inovacijo,
  • potencial za ustvarjanje novih trgov ali revolucijo obstoječih,
  • jasne ambicije za rast na mednarodni ravni,
  • dokazano znanje o ciljnem trgu in prepričljiv poslovni načrt.
  • Bistveno je, da prepričate ocenjevalca pri vsakem od naštetih vidikov.

2. Pišite za ocenjevalca – prepričajte ga, da »vloži« nepovratna sredstva ravno v vaš projekt

Potrebno je vedeti, da ocenjevalci niso iz vašega podjetja in velikokrat ne poznajo vašega specifičnega področja dela. Zato naj bo projektni predlog pisan zanje. Vaš projektni predlog bodo pogledali iz različnih vidikov: tehnologija, tržno znanje, komercializacija ter finančni tok. Tako pri slovenskih razpisih kot tudi pri razpisih v Bruslju ocenjevalci obravnavajo tri merila: vpliv projekta, inovativnost rešitve ter izvedbo projekta.

Vpliv projekta – pokazati morate, da bo vaš projekt ustvaril prihodke ter nova delovna mesta. Kakšne so trenutne tržne razmere na izbranem trgu? Navedite konkretne in realistične podatke. Dobro je tudi, da prikažete vsaj 3-letne projekcije obsega prodaje po končanem sofinanciranju projekta ter planirane dodatne zaposlitve. Ključno je tudi, da dokažete, da ima vaš projekt evropsko ali mednarodno razsežnost. Tudi na slovenskih razpisih je pomembno, da ste usmerjeni na trg izven meja Slovenije. Če je projekt ciljno usmerjen samo na nacionalni trg, vas razpisnik pri večini razpisov, tudi v Sloveniji, ne bo podprl.

Inovativnost projekta – ocenjevalca morate prepričati, da je vaš izdelek, proces ali storitev nekaj novega na trgu, da lahko spreminja dinamiko trga in morda rešuje določene družbene izzive. Pokažite, kaj je dodana vrednost vaše projektne ideje, pojasnite, zakaj je to izvedljivo ali boljše od obstoječe rešitve na trgu. Ko zapisujete priložnosti, ki jih nudi vaš projekt, ne pozabite zapisati še, da razumete tudi tveganja, ki jih prinaša izvedba projekta.

Izvedba projekta – ocenjevalca morate prepričati, da lahko projekt resnično izvedete. Opišite svojo tehnično ter komercialno usposobljenost. Ocenila se bo verodostojnost vaše ekipe ter vašega delovnega načrta. Bodite realni glede časovnega okvira ter stroškov, ki jih nameravate porabiti za projekt. Če za projekt potrebujete zunanje partnerje, da prinesejo kompetence, s katerimi svojem podjetju ne razpolagate, je to potrebno tudi pojasniti – kakšne kompetence bodo prinesli ter kakšne aktivnosti bodo pokrivali na projektu.

3. Prvi vtis veliko pomeni

Pravijo, da prvega vtisa ne moreš narediti dvakrat, zato pri pisanju projekta razmislite o zanimivem naslovu ter napišite privlačen povzetek. Ta dva elementa sta prvi vtis, ki ga bodo ocenjevalci dobili o vašem projektnem predlogu. Vzemite si čas za pregled končne prijave ter jo po potrebi še dopolnite, preglejte slovnične napake, itn.

Pomembno je torej, da si za pisanje projektne dokumentacije vzamete čas – da ste čim bolj dosledni in natančni, pri načrtovanju aktivnosti in stroškov pa optimistično realistični. Z malo truda se torej tudi vi lahko kmalu pridružite projektom, ki so uspešni pri prijavi in črpanju nepovratnih sredstev.