Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje so nepovratna sredstva za MSP-je za internacionalizacijo?

V petek, 6. aprila 2018, je agencija Spirit, v okviru prve konference o internacionalizaciji, predstavila podporne razpise za mala in srednje velika podjetja, ki si želijo internacionalizacije. Znano je, da agencija Spirit posluša gospodarstvo in na podlagi potreb podjetij nudi ne samo nepovratna sredstva, temveč paleto storitev za spodbujanje internacionalizacije. O tem razpisu smo že pisali.

Aktivnosti, ki jih je v preteklem obdobju omogočala ali izvajala agencija Spirit, so bile sestavljene iz izobraževanj in javnih razpisov, ki so omogočali črpanje nepovratnih sredstev za izdelavo tržnih raziskav tujih trgov, sofinanciranje svetovanja na različnih področjih, aktivnosti delegacij in poslovnih klubov ter za obisk sejmov.

V preteklih mesecih so dodali še možnost črpanja nepovratnih sredstev za:

  • certifikate kakovosti,
  • e-poslovanje/digitalizacijo,
  • poslovne dogodke,
  • partnerstva na tujih trgih ter
  • nove poslovne modele.

Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov

Nov razpis, ki se obeta v letošnjem letu bo nosil naslov »Spodbujanje razvoja in uporabe novih poslovnih modelov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«. Višina sofinanciranja bo do 50 %, maksimalno pa bo možno počrpati 100.000 evrov na podjetje.

Namen razpisa bo podpreti mikro, mala in srednja podjetja z vsaj 20 zaposlenimi. Torej podjetja, ki želijo vključiti trajnostne vidike poslovanja v poslovne/kooperativne strategije in poslovne modele ter na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov in storitev na trgu, kakor tudi pri hitrejšem vstopanju na nove izvozne trge ter vključevanju v globalne verige vrednosti.

Več sredstev za e-poslovanje

Glede na lansko izjemno zanimanje za razpis “Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017 – 2018” se v letošnjem letu pričakuje ponovitev navedenega razpisa – le, da bo tokrat v okviru razpisa skupno na razpolago precej več sredstev.

Višina subvencije za posamezno podjetje bo še vedno znašala 70 % oz. do maksimalno 30.000 evrov, cilj razpisa pa bo tudi tokrat mikro, malim in srednjim podjetjem omogočiti vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja s katerim se bo izboljšala njihova možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako posledično povečala njihova mednarodna konkurenčnost.

Kateri stroški bodo v okviru razpisa upravičeni do sofinanciranja? To bo elektronska izmenjava med partnerji, digitalizacija nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajni videi, krepitev kompetenc – usposabljanje zaposlenih.

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih

Veliko zanimanja je trenutno za razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih«, ki ima rok oddaje v začetku meseca maja. Namen razpisa je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh mikro, malih ali srednjih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Zakaj je v okviru razpisa tolikšen poudarek na partnerstvih? Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da v kolikor podjetja vstopajo na tuj trg skupaj, se pozitivni učinki kažejo predvsem na naslednjih področjih:

  • združevanju kompetenc,
  • menjavi poslovnih povezav med partnerji,
  • prenosu izkušenj,
  • združevanju kapacitet,
  • prenosu znanja.

Vse našteto omogoča nižje stroške pri vstopu na tuj trg za posamezno podjetje ter večjo mednarodno aktivnost.

Še več možnosti za internacionalizacijo bo konec aprila

Razpisi, ki bodo omogočali črpanje nepovratnih sredstev za tržne raziskave, aktivno udeležbo podjetij na mednarodnih trgih ter pridobivanje certifikatov kakovosti, se pričakujejo konec meseca aprila.

Obeta se nam torej pestra pomlad in številne možnosti, ki bodo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočala hitrejši in učinkovitejši korak proti internacionalizaciji poslovanja.