Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratne spodbude v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitve izvoza ter turizma.

V nadaljevanju podajamo informacije o razpisih, ki nas čakajo do konca tega leta.

Spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih 2019–2020

Namen razpisa bo izboljšanje konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (npr.: prenova poslovnih procesov, uvedba vitkega poslovanja in vitkih poslovnih procesov, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management itn.).

Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 50 % oz. maksimalno 20.000,00 EUR – po pravilu de minimis.

Digitalna transformacija podjetji

Namen razpisa bo spodbuditi podjetja k celostni digitalni transformaciji poslovnih procesov, izdelkov, storitev. Eden izmed ciljev razpisa bo tudi uvedba funkcije informacijskega menedžerja v podjetjih.

Upravičeni stroški: zunanji stroški za izboljšanje tehnične opremljenosti podjetji (strojna in programska oprema), ki bo omogočila boljše digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave z vidika: izkušenj kupcev; učinkovitega zbiranja, obdelave ter vizualizacije podatkov; razvoja procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje; vpeljave digitalnih poslovnih modelov; razvoje digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: do 100.000,00 EUR na podjetje.

Usposabljanje podjetij v tujini

Namen razpisa bo spodbujanje udeležbe v trimesečnem programu usposabljanja v tujini v obliki mentorstev, mreženja, priprave na naložbe tveganega kapitala.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

 

Kar nekaj nepovratnih sredstev bo tudi letos namenjenih za turizem.

Energetske sanacije v turizmu

Namen razpisa bo spodbujanje ukrepov za rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje rabe energije in snovi.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja s področja turizma ter s sedežem oz. PE na celotnem območju vzhodne kohezijske regije ter na obmejnih problemskih območjih zahodne kohezijske regije, kamor spadajo občine: Ajdovščina, Bohinj, Bovec, Brda, Cerkno, Divača, Gorje, Hrpelje – Kozina, Jezersko, Kanal, Kobarid, Komen, Kranjska Gora, Miren – Kostanjevica, Preddvor, Renče – Vogrsko, Sežana, Tolmin, Tržič in Vipava.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70 % oz. maksimalno 200.000,00 EUR – po pravilu de minimis.

Integralni turistični produkti 2019

Namen razpisa je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi marketinške aktivnosti za promocijo inovativnih integralnih turističnih produktov.

Upravičeni stroški: vsi stroški zunanjih storitev, ki so vezani na razvoj integralnih turističnih produktov, oblikovanje (podoba vsebin), digitalno prenovo obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij ter oglaševanje.

Upravičenci: mikro, mala in srednje velika podjetja.

Višina nepovratnih sredstev: predvideno do 70 % oz. maksimalno 200.000,00 EUR – po pravilu de minimis.

Mlada podjetja na problemskih območjih 2020–2021

Namen razpisa je sofinanciranje zagona novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih: Pokolpje, Hrastnik, Radeče, Trbovlje ter obmejna problemska območja.

Upravičenci: MSP podjetja, mlajša od 18 mesecev.

Višina subvencije: med 20.000,00 in 40.000,00 EUR.

Velikokrat se podjetja prepozno odločimo za začetek projektov. Pomembna je ustrezna priprava ter zavedanje, da je zato potreben čas. Ne čakajte, da se razpisi odprejo. Pokličite ali pišite že danes, da skupaj pripravimo uspešen projekt.