Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev še do konca leta 2018?

Druga polovica poslovnega leta 2018 bo z vidika nepovratnih sredstev, ki jih podeljuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, osredotočena predvsem na področje internacionalizacije, podjetništva, konkurenčnosti in tehnologije, regionalnega razvoja ter lesarstva.

Že aktualni razpisi na področju lesarstva in inovacij

Letošnja jesen bo naklonjena tistim, ki se ukvarjajo s proizvodnjo lesnih polproizvodov in inovativnih produktov na področju lesarstva. Do konca meseca oktobra lahko svoje projekte na drugi prijavni rok oddajo tista podjetja, ki delujejo v okviru dejavnosti C16 ali C31 in ki bodo nepovratna sredstva do višine 2 mio € namenila za nakup strojev, programske opreme, izplačilo plač ali plačilo zunanjih izvajalcev.

Omenjenemu razpisu bo v novembru sledil še eden, v okviru katerega pa bodo lahko kandidirala tista podjetja, ki bodo z inovativnimi izdelki, storitvami in procesi na področju predelave lesa in lesnih tvoriv prispevala k večji snovni in energetski učinkovitosti. Subvencije se bodo gibale od 50.000 € do 0,5 mio €, denar pa bodo lahko namenila za nakup osnovnih sredstev in plače novo zaposlenih ljudi.

Inovativno in raziskovalno-razvojno naravnana podjetja pa ne smejo spregledati nepovratnih sredstev za izvedbo pilotnih in demonstracijskih projektov. Trenutno aktualen razpis, ki se zapira 23. 10. 2018, spodbuja poslovna partnerstva, ki pospešujejo inovacije. Cilj razpisa je sofinancirati razvoj in testiranje novih, inovativnih produktov ali storitev ter posledično podjetjem omogočiti, da skrajšajo čas od ideje do vstopa na trg. Subvencija se v okviru omenjenega razpisa giblje od 1 milijona € do 5 milijonov € na projekt.

Težko pričakovano e-poslovanje in sejemski nastopi

Jesen prinaša tudi težko pričakovan razpis za vzpostavitev oz. nadgradnjo e-poslovanja, v okviru katerega bodo lahko podjetja počrpala do 30.000 € nepovratnih sredstev za vzpostavitev spletne strani ali spletne trgovine, elektronsko izmenjavo med partnerji, izdelavo produktno-prodajnega videa, izvedbo izobraževanj za krepitev kompetenc in za digitalizacijo nastopa na »online« sejmih (showroom).

Za november pa je napovedana tudi objava razpisa, ki bo omogočal sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini leta 2019. Upravičeni stroški po razpisu bodo stroški sejma in udeležbe na sejmu, sofinanciranje pa bo obsegalo malce več kot 13.000 € na projekt.

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih v povezavi s Strategijo pametne specializacije

V prvi polovici leta je bil že objavljen podoben razpis, ki je spodbujal tvorjenje partnerstev za skupni nastop na tujih trgih, njegova ponovitev pa se bo osredotočala na spodbujanje povezovanja tistih podjetij, ki delujejo na področju, umeščenem v katerega izmed sklopov Strategije pametne specializacije. Na razpis se bodo lahko prijavili konzorciji podjetij,  ki imajo podobne ali dopolnjujoče se produkte oz. storitve. Sofinanciranje bo znašalo do 50 % upravičenih stroškov, vključno s stroški zunanjih svetovalcev in sejemskih predstavitev.

Do konca leta bo torej na področju nepovratnih sredstev še pestro. Glede na to, da je priprava dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA
 
Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA