Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Je vaš projekt primeren za program Horizon 2020?

Verjetno ste že slišali za program Horizon 2020, največji program EU za raziskave in inovacije. Program zagotavlja finančne spodbude za obdobje 7 let (2014-2020) z glavnim namenom ustvarjanja vrhunske znanosti in tehnologije v Evropi, s čimer se bo spodbujala gospodarska rast. Njegov glavni cilj oziroma namen je prenesti ideje iz laboratorija na trg ter z njimi vplivati na višji življenjski standard in ustvarjanje novih delovnih mest.

Po prvih izdelanih analizah za leto 2014 je bilo izmed 31.115 prijavljenih projektov uspešnih približno 14 %. Konkurenca na razpisih je torej izredno visoka, še posebej v okviru instrumenta za mala in srednje velika podjetja (SME instrument). Tako pogosto naletimo na vprašanje, kako pripraviti ustrezen projekt, ki bo uspešen na razpisu.

Kaj morate storiti pred prijavo na razpis?

Preden se odločite za prijavo, je treba preveriti, ali vaša ideja sovpada s prioritetami Evropske komisije, ki so za vsako področje posebej opredeljene v delovnih programih. Naslednji korak je preverjanje skladnosti želenih aktivnosti s pogoji razpisa – ali so v okviru posameznega instrumenta podprte temeljne in aplikacijske raziskave, so vključene tudi aktivnosti za vstop na trg in podobno. Večina razpisov zahteva tudi povezovanje med podjetji, in sicer morajo pri izvedbi projekta sodelovati vsaj 3 partnerji iz 3 različnih držav, ki so upravičene do evropskih sredstev, s čimer želijo spodbuditi prenos znanja in povezovanje na mednarodni ravni.

Dokažite edinstvenost

Ko boste našli pravo področje za prijavo, pa se najtežji del šele začne. Z vašim projektom morate prepričati ocenjevalce, zakaj bi sredstva podelili ravno vam in ne vaši konkurenci. Vsekakor je največ odvisno od ideje in rešitve, ki jo ponujate. Ključnega pomena je, da ideja presega obstoječe stanje na trgu in vsebuje pomemben element inovativnosti na globalni ravni. Analiza konkurence, primerjava obstoječih rešitev in natančna definicija problemov, ki jih rešujete, morajo biti v času prijave že opredeljeni. S tem dokazujete, da na trgu še ni take rešitve, saj brez tega elementa prijava na raziskovalno-razvojne razpise ni smiselna — izdelki, ki na trgu že obstajajo, ne bodo sofinancirani.

Ustvarite prihodke

Drugi pomemben element je komercialna smiselnost projekta. EU želi s sredstvi podpreti ideje, ki bodo uspešno prodrle na trg – ob prijavi morate vedeti, ali obstajajo potencialni kupci, ter opredeliti, zakaj bi se odločili za nakup vaše rešitve in ne podobnega konkurenčnega produkta. Ustvarjanje prihodkov in  novih delovnih mest ter posledično večja konkurenčnost evropskega gospodarstva so glavni cilji, h katerim stremi Evropska unija. Učinki projekta morajo biti vidni tako v širšem gospodarskem kot v družbenem smislu, zato ni dovolj, da so opazni samo v vašem podjetju. Tudi okoljski vplivi so zelo pomembni, zato jih nikakor ne smete zanemariti.

Zagotovite zmagovalno ekipo

Kot tretje pa je poleg inovativnosti rešitve in njene komercializacije pomembno, da sestavite ekipo, ki ima reference in znanje, da bo projekt uspešno pripeljala do konca. Najboljše rešitve so rezultat dela večje skupine ljudi, kjer so naloge natančno definirane in dodeljene tistim, ki so za posamezno področje tudi najbolj kompetentni.

Pri pisanju prijave se ne osredotočajte preveč na projekt, temveč nujno upoštevajte poslovno priložnost, ki ste jo zaznali. Sofinancirane bodo namreč le ideje, ki bodo prišle na trg in ne bodo ostale v »laboratoriju«.


O avtorju

Sanja Polanec

TIKO PRO, d.o.o.