Sredstva in subvencije

demo piloti

Sredstva in subvencije

Dodatna nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne aktivnosti – Demo piloti II

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v avgustu objavilo še en razpis, ki spodbuja raziskovalne aktivnosti z namenom povečanja naložb podjetij v inovacije. Razpis z nazivom Demo piloti II omogoča črpanje od enega do pet milijonov nepovratnih sredstev v okviru dveh sklopov – pilotnih projektov in demonstracijskih projektov. Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, vsebina projekta pa mora soditi v enega izmed devetih sklopov Strategije pametne specializacije.

 

Prvi sklop – Pilotni projekt

Pilotni projekt so v razpisu definirali kot projekt, katerega jedro je inovacija, ki se še ne uporablja, niti testira nikjer na svetu. Gre torej za povsem novo metodo ali tehniko, ki bi predstavljala ključno prednost v primerjavi s trenutno najboljšo prakso, poznano v globalnem merilu. Primerni projekti v okviru sklopa pilotni projekti so torej tehnološke inovacije in inovacije v procesih in metodah.

Drugi sklop – Demonstracijski projekti

Pri demonstracijskih projektih gre za tiste inovativne ukrepe ali metodologije, ki sicer že obstajajo, vendar na drugih področjih. Bistvo drugega sklopa je torej prenos praks in njihova prilagoditev v nov kontekst (geografski, okoljski, socialno-ekonomski itn.).

Konzorcij se lahko odloči in prijavi oba sklopa ali samo drugi sklop – ne more pa se prijaviti samo s prvim sklopom.

 

Lajšanje komercializacije

Rezultat obeh sklopov mora biti proizvod ali proces, ki je nov ali ključno izboljšan. Ob zaključku projekta mora biti izdelek v končni obliki in testiran v realnem okolju. Rezultat, ki ga pričakuje ministrstvo, so tudi povratne informacije, ki po eni strani lajšajo komercializacijo in po drugi omogočajo nadaljnje raziskave in razvoj.

 

Kdo se na razpis Demo piloti II lahko prijavi

Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, ki jih sestavlja do 20 podjetij. Vsak partner v projektu mora imeti več kot tri zaposlene osebe in poslovati vsaj dve leti – obe postavki ne veljata za startup podjetja.

Podjetje, ki je v okviru konzorcija izbrano kot prijavitelj projekta, mora imeti več kot en milijon evrov prihodkov v letu 2017.

 

Denar za stroške dela

Ministrstvo vam bo v okviru obeh sklopov projekta sofinanciralo stroške dela raziskovalcev ter strokovnih in tehničnih sodelavcev, zunanjih izvajalcev in delež posrednih stroškov. V kolikor boste izvajali drugi sklop, boste upravičeni še do sofinanciranja nakupa opredmetenih in neopredmetenih sredstev, stroške dela pa boste lahko uveljavljali le za novo zaposlene osebe.

Rok za oddajo projekta je 23. 10. 2018 – to je tudi datum, ko se vaš projekt lahko uradno začne, zaključiti pa ga morate najkasneje do konca maja 2022.

Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA
 
Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA