Sredstva in subvencije

Razvoj lesarstva

Sredstva in subvencije

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

V začetku meseca junija je bil tako objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, ki bo sofinanciral projekte katerih cilj oz. rezultat bo uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

EUREKA 2018 – spodbude za inovacije z visokim potencialom

Ponovno se je odprla iniciativa EUREKA, v okviru katere lahko slovenska podjetja skupno počrpajo 6.458.247 EUR. Gre za program, ki se izvaja na ravni Evropske unije in nekaterih pridruženih članic. Namen programa je spodbuditi evropsko gospodarstvo, da bi bilo bolj konkurenčno – kar je možno doseči predvsem s povezovanjem in prenosom znanja.

Sredstva in subvencije

aktualni razpisi

Sredstva in subvencije

Napake, zaradi katerih lahko ostanete brez nepovratnih sredstev

Nedavni seminar Banke za Podjetnike smo posvetili vprašanju, katere so največje napake pri prijavi na javne razpise in kako se jim izogniti. Predavala je Tjaša Milošič Kovačič iz podjetja Tiko Pro, ki svetuje na področju pridobivanja (ne)povratnih sredstev.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

4,6 milijona evrov za digitalno promocijo slovenskih turističnih destinacij v tujini

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru strategije trajnostne rasti slovenskega turizma objavilo razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Na voljo je 4,6 milijona evrov za celotno Slovenijo, sredstva se delijo po turističnih regijah, glede na lokacijo sedeža podjetja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje so nepovratna sredstva za MSP-je za internacionalizacijo?

V petek, 6. aprila 2018, je agencija Spirit, v okviru prve konference o internacionalizaciji, predstavila podporne razpise za mala in srednje velika podjetja, ki si želijo internacionalizacije. Znano je, da agencija Spirit posluša gospodarstvo in na podlagi potreb podjetij nudi ne samo nepovratna sredstva, temveč paleto storitev za spodbujanje internacionalizacije.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Nasveti za pripravo dokumentacije pri pridobivanju nepovratnih sredstev za inovativne raziskovalno razvojne projekte

Več kot polovica kohezijskega obdobja 2014–2020 je že za nami in s tem tudi polovica razpoložljivega obdobja črpanja nepovratnih sredstev, ki so na voljo do leta 2020. Statistično gledano je več kot 50 % prijavljenih projektov na slovenskih razpisih (RRI 2. sklop) neuspešnih, pri prijavah v Bruselj pa je odstotek še veliko višji – neuspešnih je namreč več kot 90 % prijav.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

S partnerji po nepovratna sredstva za internacionalizacijo

Javna agencija SPIRIT je objavila razpis za pridobitev nepovratnih sredstev do višine 250.000,00 EUR (50 % subvencije) za spodbujanje partnerstev, sestavljenih iz najmanj treh mikro, malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Razpisi v letu 2018

V letošnjem letu bo skupno na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v letu 2018 na voljo 265,90 mio eur nepovratnih sredstev. Od tega bo 145,6 mio eur razpoložljivih v prvi polovici leta, 120,3 mio eur pa od avgusta do decembra. Osnova vseh razpisov je strategija pametne specializacije.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje se bodo skrivala nepovratna sredstva v 2018

Objavljene so prve napovedi razpisov za leto 2018, ki s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v grobi oceni obljubljajo več kot 400 milijonov evrov nepovratnih sredstev predvsem za mikro, mala in srednja podjetja.