Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje nas čakajo nepovratna sredstva do konca leta 2019?

Do konca leta 2019 pričakujemo nepovratne spodbude v skupni vrednosti več kot 50 mio EUR. Največ sredstev bo namenjenih za mala in srednje velika podjetja na področju spodbujanja konkurenčnosti podjetij, krepitve izvoza ter turizma.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev še do konca leta 2018?

Do konca leta bo na področju nepovratnih sredstev še pestro. Glede na to, da je priprava dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

Sredstva in subvencije

demo piloti

Sredstva in subvencije

Dodatna nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne aktivnosti – Demo piloti II

Razpis z nazivom Demo piloti II omogoča črpanje od enega do pet milijonov nepovratnih sredstev v okviru dveh sklopov – pilotnih projektov in demonstracijskih projektov.  Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, vsebina projekta pa mora soditi v enega izmed devetih sklopov Strategije pametne specializacije.

Sredstva in subvencije

internacionalizacija slovenskih podjetij

Sredstva in subvencije

Nov sveženj nepovratnih sredstev za internacionalizacijo podjetij

Javna agencija Spirit je objavila težko pričakovani razpis, ki spodbuja internacionalizacijo slovenskih podjetij. Mikro, mala in srednja podjetja, ki imajo vsaj pet redno zaposlenih oseb, dobro bonitetno oceno in vsaj 5 % čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih v letu 2017, bodo lahko kandidirala za nepovratna sredstva do višine 10.000 €.

Sredstva in subvencije

Razvoj lesarstva

Sredstva in subvencije

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

V začetku meseca junija je bil tako objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov«, ki bo sofinanciral projekte katerih cilj oz. rezultat bo uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

EUREKA 2018 – spodbude za inovacije z visokim potencialom

Ponovno se je odprla iniciativa EUREKA, v okviru katere lahko slovenska podjetja skupno počrpajo 6.458.247 EUR. Gre za program, ki se izvaja na ravni Evropske unije in nekaterih pridruženih članic. Namen programa je spodbuditi evropsko gospodarstvo, da bi bilo bolj konkurenčno – kar je možno doseči predvsem s povezovanjem in prenosom znanja.

Sredstva in subvencije

aktualni razpisi

Sredstva in subvencije

Napake, zaradi katerih lahko ostanete brez nepovratnih sredstev

Nedavni seminar Banke za Podjetnike smo posvetili vprašanju, katere so največje napake pri prijavi na javne razpise in kako se jim izogniti. Predavala je Tjaša Milošič Kovačič iz podjetja Tiko Pro, ki svetuje na področju pridobivanja (ne)povratnih sredstev.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

4,6 milijona evrov za digitalno promocijo slovenskih turističnih destinacij v tujini

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v okviru strategije trajnostne rasti slovenskega turizma objavilo razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Na voljo je 4,6 milijona evrov za celotno Slovenijo, sredstva se delijo po turističnih regijah, glede na lokacijo sedeža podjetja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kje so nepovratna sredstva za MSP-je za internacionalizacijo?

V petek, 6. aprila 2018, je agencija Spirit, v okviru prve konference o internacionalizaciji, predstavila podporne razpise za mala in srednje velika podjetja, ki si želijo internacionalizacije. Znano je, da agencija Spirit posluša gospodarstvo in na podlagi potreb podjetij nudi ne samo nepovratna sredstva, temveč paleto storitev za spodbujanje internacionalizacije.