Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Imate več odprtih terjatev od konkurence?

Ko se bliža čas priprave poslovnih bilanc nas vse bolj zanima končni rezultat poslovnih prizadevanj preteklega leta. Smo bili bolj uspešni kot leto pred tem? Smo dosegli zastavljene cilje glede prihodkov podjetja? Kaj pa ostale kazalnike? Pogled pa nam uhaja še k eni izmed številk – vrednosti odprtih terjatev.

Čeprav je to znesek, ki ga (oziroma bi ga morali) spremljati praktično vsak dan v letu, pa je prelom leta vseeno čas, ko je vsota na tem kontu še bolj opazna. Žal na sončni strani Alp še vedno velja, da imamo v splošnem zelo slabo plačilno disciplino. Nič nenavadnega ni, da odprte terjatve predstavljajo kar polovico prometa podjetja. K temu prispevajo tudi izredno dolgi plačilni roki in nenehni pritiski, da bi se le-ti še podaljševali.

To v poslovanje prinese nemalo problemov pri denarnem toku podjetja, kar se kaže v težavah pri financiranju novih naročil, materiala,… pa vse do izplačila plač zaposlenih.

3 ideje za izboljšanje plačilne discipline

Vzpostavite avtomatično periodično fakturiranje

Številna storitvena podjetja strankam mesečno izdajajo enake fakture – ki pa jih vsak mesec znova ročno pripravijo. Ne le, da je to zamudno, vodi lahko tudi do napak, reklamacij, zamud, ipd. Sodobne programske rešitve vam omogočajo, da ponavljajoča opravila avtomatizirate. V primeru priprave računov to pomeni, da samo enkrat pripravite fakturo, potem pa jo sistem mesečno (oz. na želeno časovno obdobje) posreduje stranki.

Račune pošljite po kanalu, ki je za stranko najbolj primeren

Svojim strankam pri plačilu vašega računa ne postavljajte ovir, ampak jim karseda poenostavite delo. Če ne uporabljajo sistema za avtomatičen zajem podatkov s papirnatih računov, jim jih v taki obliki ne posredujte. Če veste, da imajo raje e-račune kot račune v obliki PDF datoteke, potem njihovo preferenco upoštevajte. O tem smo sicer na kratko pisali v enem izmed preteklih zapisov.

Avtomatizirajte obvestila neplačnikom

Ljudje pogosto ne poravnajo računov, ker na njih preprosto pozabijo. Nedvomno se je tudi vam že zgodilo, da ste založili kakšen račun za elektriko, čeprav ste imeli iskren namen, da bi ga plačali še isti dan, ko se je ta znašel v vašem nabiralniku. Kljub temu pa je spremljati ažurnost plačil vsake stranke naporno iz zamudno delo. Zato lahko v marsikaterem sistemu nastavite predloge obvestil oz. opomnikov (če želite: opominov), ki se bodo samodejno poslali, če bo stranka s plačilom zamudila za določeno število dni.

Neplačani računi imajo posledice

Obstajajo torej številni načini, ki vam omogočajo, da pri svojih strankah dosežete nekoliko bolj ažurna plačila, hkrati pa ne izgubljate časa z nepotrebno administracijo. Plačilna nedisciplina strank je namreč pokopala že marsikatero podjetje, hkrati pa je velika ovira pri doseganju ciljev in razvoju tako posameznih podjetij, kot tudi celotnega gospodarstva.

Če vas zanima, kako vam lahko sodobna rešitev za vodenje poslovanja pomaga pri ažurnem spremljanju poslovnih kazalnikov (vključno z denarnim tokom, ipd.), si lahko prenesete vzorec dnevnega poročila, ki vsak dan pričaka uporabnike AccountingBox-a.