Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Obratna sredstva so gorivo za rast podjetja

Učinkovitejše obvladovanje obratnih sredstev omogoča povečanje vrednosti za lastnike z ustvarjanjem prostega denarnega toka.