Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Obratna sredstva so gorivo za rast podjetja

Učinkovitejše obvladovanje obratnih sredstev omogoča povečanje vrednosti za lastnike z ustvarjanjem prostega denarnega toka. Optimizacija obratnih sredstev se osredotoča na poslovne terjatve, zaloge in poslovne obveznosti, ki ustvarjajo dodaten denarni tok.

Mnoga podjetja imajo priložnost povečati vrednost podjetja za lastnike z učinkovitejšim upravljanjem obratnih sredstev, vendar se pogosto soočajo s številnimi notranjimi izzivi. Ko so bili finančni direktorji v nedavni Deloittovi raziskavi vprašani, naj ocenijo možnost njihovega podjetja, da uspešno uravnava obratna sredstva, jih je več kot 80% dejalo, da so nad tem »nekoliko ali zelo zaskrbljeni«.

Ovire za učinkovitejše upravljanje obratnih sredstev

Pri optimizaciji obratnih sredstev se finančni direktorji srečujejo s številnimi izzivi, kot so:

  • Omejen dostop do potrebnih informacij: mnoga podjetja ne razpolagajo s tekočimi finančnimi podatki, potrebnimi za oceno učinkovitosti upravljanja obratnih sredstev in izboljšav.
  • Pomanjkanje formalne strukture za izboljšanje obratnih sredstev: izboljšanje obratnih sredstev je brez formalne strukture težko vzdrževati. Le malo podjetij ima urejen formalen program optimizacije z jasno določenim lastništvom nad postopki znotraj podjetja in zmožnostmi za izvajanje programa.
  • Število akterjev, povezanih z obratnimi sredstvi, in njihove različne perspektive: razpršena narava obratnih sredstev, kjer je lahko znotraj financ ena oseba zadolžena za poslovne obveznosti, druga pa za poslovne terjatve, lahko še dodatno oteži izvajanje programa izboljšanja upravljanja z obratnimi sredstvi.
  • Časovne omejitve: podjetja se zaradi drugih prioritet pogosto ne osredotočajo dovolj na optimizacijo obratnih sredstev.

Izdelajte načrt optimizacije

Podjetja lahko pri izvajanju in podpori trajnostnega programa optimizacije obratnih sredstev sledijo naslednjim korakom:

1. Vodstvo in komunikacija
Učinkovit program za optimizacijo obratnih sredstev je treba začeti s splošnimi načeli, sprejetimi s strani uprave, izvršnega direktorja in direktorja financ. Višje vodstvo more prenašati jasno sporočilo, da je izboljšanje obratnih sredstev prednostna naloga celotne organizacije.

2. Sodelovanje in koordinacija prek celotne organizacije
Ker se obratna sredstva navezujejo na različne dele podjetja, mora direktor financ sodelovati z ostalimi vodji znotraj podjetja, da bi lahko skupaj vgradili cilj izboljšanja obratnih sredstev  v sisteme, analitike in kazalnike uspešnosti podjetja.

3. Identifikacija optimizacijskih vzvodov in njihova dosledna uporaba
V podjetju obstajajo vzvodi, ki lahko pomagajo poganjati izboljšanje obratnih sredstev, kot je bolj učinkovito upravljanje zalog, terjatev in obveznosti, vgradnja specifičnih kazalcev obratnih sredstev v napovedi in izboljšano upravljanje vseh postavk obratnih sredstev. Vsako podjetje pa mora razumeti, kateri vzvodi so lahko učinkovitejši in jih uporabljati dosledno.

4. Merjenje učinkovitosti s kazalci
Kazalce, kot so na primer dejanski dnevi obračanja zalog, terjatev in obveznosti, dnevi obračanja denarnih sredstev, ki jih primerjamo s pogodbeno določenimi dnevi plačil, pregled odprtih postavk, ipd., je potrebno vključiti v cilje programa optimizacije in jih upoštevati kot povratne informacije, da bi lahko spremljali uspešnost programa in njegov vpliv na stroške kapitala. Analitika prav tako lahko igra vlogo pri izboljšanju obratnih sredstev.

5. Uskladitev spodbud z izboljšanjem
Za ohranjanje izboljšav obratnih sredstev morajo obstajati spodbude, ki spodbujajo fokus vodstva in so na voljo v celotnem podjetju. Tak primer bi bil lahko bonus, ki je vezan na izpolnjevanje določenih planov glede obratnih sredstev.  Obstajati pa mora tudi prožnost za prilagoditev zunanjim dejavnikom, ki lahko negativno vplivajo na obratna sredstva.

Nagrada je sprostitev denarnih sredstev

Vodstvo se vse bolj zaveda, da lahko učinkovito upravljanje obratnih sredstev ustvari denarna sredstva za druge namene, ki lahko povečujejo vrednost za lastnike, npr. prek združitev in prevzemov. Tako je za tiste finančne direktorje, katerih strategija podjetja je usmerjena v rast, fokus na obratna sredstva neizogiben ali celo nujen ukrep za povečanje rasti in vrednosti njihovega podjetja.

Želite izvedeti, kako izračunati cikel denarnega toka?
Prenesite si hitri vodič »Kako učinkovito upravljati obratna sredstva«, s pomočjo katerega boste znali izračunati povprečen čas obračanja zalog, v koliko dneh kupci poravnajo terjatve in v koliko dneh podjetje poravna svoje obveznosti.

Prenesite dokument


O avtorju

Mateja Jakopin

Podjetje: Deloitte | E-mail: mjakopin@deloittece.com