Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Davčne blagajne – kako se pripraviti nanje in na kaj moramo biti pozorni

Z 2. januarjem 2016 bo potrjevanje računov postalo obvezno za vse, ki bodo za dobavo blaga ali storitev prejeli gotovinsko plačilo. Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZdavPR) sicer predvideva tudi prehodno obdobje dveh let, v katerem se bodo zavezanci lahko odločili za izdajo računov iz vezane knjige računov. Tudi tako izdane račune bo treba naknadno potrditi. Pri tem je pomembno, da noben zavezanec ne bo smel v istem poslovnem prostoru uporabljati tako davčne blagajne kot tudi vezane knjige računov. Potrebna je odločitev za eno od obeh možnosti.

Računi bodo po novem, poleg podatkov, ki so že določeni z davčnimi predpisi, morali vsebovati še naslednje podatke:

 • čas izdaje računa (ura in minute),
 • oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov,
 • enotno identifikacijsko oznako računa (EOR) in
 • zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI).

Tehnične in vsebinske ovire

Uvedba davčnih blagajn za zavezance prinaša nemalo težav in vprašanj:

 • Na vsakem izdanem računu mora biti zaščitna oznaka izdajatelja (ZOI) navedena tako v tekstovni obliki kot tudi v obliki QR-kode. QR-kode ni mogoče natisniti z zastarelimi igličnimi tiskalniki oziroma je to zelo oteženo.
 • Pomembno oviro predstavlja združljivost zahtevane TLS-povezave med zavezancem in informacijskim sistemom FURS, ki je starejše različice strežnikov naj ne bi podpirale.
 • Treba bo prilagoditi tudi programsko opremo za številčenje računov, saj bo po novem številka računa sestavljena iz treh delov: oznake poslovnega prostora, oznake elektronske naprave ter zaporedne številke računa.

Tudi z vsebinskega vidika in v mnogih specifičnih primerih se bodočim ‘potrjevalcem računov’ porajajo številna vprašanja:

 • Po pojasnilih FURS bo zavezanec v vseh primerih, ko izda račun za predplačilo, tak račun moral potrditi in zanj pridobiti EOR.
 • Pri davčnem organu je treba potrditi tudi vse dobropise in bremepise k izdanim računom, vendar se v takem primeru FURS sporočijo le spremenjeni podatki na računu.
 • V primeru, ko račun ni plačan neposredno ob izdaji in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino, se račun izda z vsemi obveznimi podatki na računu, vendar brez EOR.
 • Če je račun plačan z gotovino, mora zavezanec FURS v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa poslati podatke o računu. FURS bo zavezancu za ta račun dodelil EOR, ki bo služila kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

Za kaj morate poskrbeti pred uvedbo?

Pred samim začetkom davčnega potrjevanja računov mora vsak zavezanec pridobiti brezplačno digitalno potrdilo ter sprejeti interni akt, v katerem opredeli način številčenja računov ter popiše in dodeli oznake poslovnim prostorom. Pomembna novost, ki jo prinaša ZDavPR, je tudi zahteva, da zavezanec zagotovi povezavo med fizično osebo, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, in njeno davčno številko. FURS namreč namerava te podatke uporabiti pri nadzoru zakonitosti zaposlitve.

Pred samo uvedbo davčnih blagajn morajo zavezanci tako poskrbeti za kar nekaj stvari, zato je v ta namen priporočljivo, da vsi zavezanci postopek potrjevanja računov preizkusijo v testnem okolju in se prepričajo, da imajo ustrezno programsko opremo ter davčnemu organu pošiljajo ustrezne podatke o poslovnih prostorih in računih.

6 stvari, ki jih morajo zavezanci urediti pred začetkom davčnega potrjevanja računov

1. Priprava in sprejem internega akta o davčnem potrjevanju računov.
2. Prilagoditev vsebine računa.
3. Pridobitev namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne.
4. Objava obvestila o obveznosti izdaje računa in izročitve računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun.
5. Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu organu.
6. Izvajanje postopka potrjevanja računov.

Enter Your Text

O avtorju

Matic Bratož

Svetovalec v davčnem oddelku, Deloitte | E-mail: mbratoz@deloittece.com