Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Akcijski načrt Evropske unije za FinTech podjetja

Evropska komisija je 8. marca objavila akcijski načrt, ki bo začrtal prihodnost FinTech podjetij v EU. Dokument predstavlja pomemben mejnik v razvoju evropske politike na področju finančnih storitev, saj predvideva, da bodo tehnološke inovacije in z njimi povezane spremembe v finančnem sektorju predstavljale glavno gonilo razvoja evropske politike na področju finančnih storitev v prihodnosti.

EU je z akcijskim načrtom sicer orisala področja, na katera se bo v prihodnosti osredotočala regulativa na področju tehnoloških inovacij v finančnem sektorju, vendar pa so predlogi, zapisani v akcijskem načrtu, precej splošne narave. Kot odziv na čedalje večji fokus evropskih finančnih institucij na kibernetsko varnost je kot prioriteta številka ena v akcijskem načrtu določeno upravljanje s kibernetskim tveganjem. Presenetljivo je, da akcijski načrt ne vsebuje večjih regulatornih ali nadzorniških reform, ki bi lahko takoj stopile v veljavo. Od 23 predstavljenih ukrepov v akcijskem načrtu se edini zakonodajni predlog nanaša na vzpostavitev evropskega regulatornega okvirja za platforme za skupinsko financiranje (crowdfunding).

Da je akcijski načrt EU za FinTech podjetja precej posplošen, je razvidno tudi iz primerjave odziva EU z odzivom drugih regulatornih institucij (npr. britanskega regulatorja Financial Conduct Authority – FCA ali Monetarnega organa Singapurja – MAS). FCA je konkretne korake na področju inovacij v finančnem sektorju naredil že v letu 2016 – takrat je namreč bil vzpostavljen testni poligon (t. i. regulatory sandbox), ki FinTech inovatorjem ponuja varno mesto za testiranje novih idej in produktov.

Evropski akcijski načrt zaenkrat še ne predstavlja jasnega regulatornega okvirja za nadzor nad FinTech podjetji in bo tako verjetno služil bolj kot temelj za oblikovanje politike za zakonodajno in izvršno vejo oblasti pod okriljem nove evropske komisije, ki bo z delom začela v drugi polovici leta 2019.

Ob upoštevanju hitrosti, s katero se tehnološke inovacije na finančnih trgih razvijajo, obstaja realno tveganje, da akcijski načrt EU za FinTech podjetja ne bo ponudil dovolj jasnosti in odgovorov, ki jo tovrstna podjetja potrebujejo za svoj nadaljnji razvoj. Nezadostna urejenost regulative na tem področju pomeni tudi dodatno breme za evropske nadzorne organe (European Supervisory Authorities – ESAs), saj bodo ti morali premostiti obstoječe regulatorne vrzeli na način, da dodatno pojasnijo svoja pričakovanja in hkrati poudarijo tveganja ter priložnosti, ki jih prinašajo inovativni finančni produkti. Velikega pomena bo tudi sodelovanje evropskih nadzornih organov z lokalnimi nadzornimi institucijami v zasledovanju cilja zagotavljanja enake obravnave FinTech podjetij in finančnih inovacij v vseh državah Evropske unije.

Daljši zapis v angleškem jeziku si lahko preberete tukaj.


O avtorju

Tadej Recek

Revizija, vodja projektov, Deloitte, d. o. o. | E-mail: trecek@deloittece.com