Pravni nasveti

Pravilniki

Pravni nasveti

Pravilniki – splošni, interni, neobvezni ali obvezni akti delodajalca

S splošnimi akti delodajalec ureja organizacijo dela in obveznosti zaposlenih delavcev pri opravljanju dela pri delodajalcu. Slovenska zakonodaja na različnih mestih ureja področje splošnih aktov delodajalca, in včasih manj, spet drugič bolj podrobno opredeljuje naravo in vsebino splošnih aktov delodajalca, bolj pogosto imenovanih »pravilniki«.

Za pravno osebo in samostojnega podjetnika je običajno najpomembnejše, kateri pravilniki so določeni kot obvezni, vendar tudi glede tega ni enostavnega odgovora. Zakoni namreč za različne kategorije pravnih subjektov predpisujejo različne pravilnike.

Za obvezne pravilnike veljajo: (i) izjava o varnosti z oceno tveganja, ki je obvezna za vse pravne osebe in samostojne podjetnike, ki zaposlujejo, (ii) pravilnik o mobingu, ki je prav tako obvezen za vse delodajalce, (iii) pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, ki je obvezen za delodajalce z več kot 10 zaposlenimi, (iv) pravilnik o računovodstvu, obvezen zgolj za pravne osebe in (v) pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov, ki je obvezen za delodajalce s 50 ali več zaposlenimi.

Neobvezni pravilniki

V praksi se pojavljata tudi dva pravilnika, ki nista obvezna, vendar ima njun neobstoj določene pravne posledice. Takšna sta pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu in pravilnik o prepovedi in ugotavljanju dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc. Kot navedeno, noben od njiju ni obvezen, vendar pa neobstoj prvega lahko privede do kaznovanja delodajalca, v kolikor v svoji izjavi o varnosti z oceno tveganja ne uredi tudi promocije zdravja na delovnem mestu, neobstoj drugega pa delodajalcu prepreči ugotavljanje dela pod vplivom alkohola in drog.

V praksi opažamo, da delodajalci pogosto ne sledijo spremembam, ki jih sprejme zakonodajalec, zaradi česar imajo glede na veljavne predpise pogosto pravilnike, ki niso v celoti skladni z zakonodajo. Kot primer vzemimo pravilnik o računovodstvu. Leta 2016 so stopili v veljavo novelirani Slovenski računovodski standardi, s katerimi bi morali biti usklajeni tudi pravilniki o računovodstvu. A kot opažamo v praksi, nekateri delodajalci svojih pravilnikov niso ustrezno uskladili.