Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopno zviševanje starosti za delavce pred upokojitvijo

ZDR-1 v prehodnih in končnih določbah vse do leta 2017 določa prehodno obdobje, v katerem se postopoma dviguje eden od kriterijev (starost delavca) za posebno varstvo pred odpovedjo. Gre za določbo, ki se neposredno navezuje na 114. člen ZDR-1 (delavci pred upokojitvijo).

Navedena vsebina je urejena v 226. členu ZDR-1.

Uvodoma je treba najprej pojasniti, da delodajalec delavcu, ki je dopolnil starost 58 let, ali delavcu, ki mu do izpolnitve pogojev za starostno upokojitev manjka pet let delovne dobe, brez njegovega pisnega soglasja ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga, dokler delavec ne izpolni pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. To določa prvi odstavek 114. člena ZDR-1. Ta isti člen nato v drugem odstavku taksativno določa primere, ko zgoraj navedeno varstvo delavcev pred upokojitvijo ne velja. Opozoriti je treba, da 114. člen določa alternativna pogoja v zvezi z varstvom delavcev pred upokojitvijo pred odpovedjo, in sicer starost 58 let ali manjko do petih let pokojninske dobe, kar je razvidno iz tega, da je zakonodajalec uporabil veznik »ali«. Glede uporabe alternativno določenega pogoja »do petih let pokojninske dobe« je treba uporabiti določbe ZPIZ-2. Ravno 226. člen ZDR-1 dopolnjuje in regulira prvi alternativno določen pogoj, in sicer starost 58 let.

ZDR-1 v 226. členu določa, da ne glede na določbo prvega odstavka 114. člena ZDR-1 posebno varstvo pred odpovedjo uživajo delavci, ki so v letu 2013 izpolnili pogoj starosti 54 let in 4 mesece (velja za ženske) oziroma 55 let (velja za moške), in delavci, ki so v letu 2014 izpolnili pogoj starosti 55 let. V naslednjih treh letih do uveljavitve starosti 58 let se starost za delavce zvišuje vsako leto za eno leto.

Navedeno je za lažjo predstavo mogoče uprizoriti nekako tako:

Dopolnjena starost v določenem letu20132014201520162017
Moški55 let55 let56 let57 let58 let
Ženske54 let in
4 mesece
55 let56 let57 let58 let

Z določbo 226. člena ZDR-1 se zamika starostna meja, ki jo mora delavec dopolniti, da uživa posebno varstvo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Upošteva se starost delavca v trenutku, ko mu je bila podana oziroma vročena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Kot zanimivost velja omeniti tudi, da se je v sodni praksi pojavilo stališče, da se varstvo delavca pred upokojitvijo v zvezi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga upošteva tudi v primeru, da delavec izpolni pogoj med tekom odpovednega roka. Gre za širjenje varnosti sfere delavca kot izraz subordiniranega razmerja med delodajalcem in delavcem.

V naslednjem letu (2017) bo starostna meja pomaknjena na starost 58 let, kot je nazadnje navedeno v 114. členu ZDR.

Ves ta čas, vse od uveljavitve ZDR-1 (2013), je bil starostni pogoj delavca določen nižje.

Poglejte si naslednjo sodno prakso:


O avtorju