Pravni nasveti

Pravni nasveti

Primeri odpravnin v Zakonu o delovnih razmerjih

Delodajalec je delavcu dolžan izplačati odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali delavca. To velja tudi v primerih poskusnega dela in upokojitve.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izredna odpoved ob odsotnosti delavca, če o tem ne obvesti delodajalca

Eden izmed razlogov za podajo izredne odpovedi delavcu s strani delodajalca je tudi izostanek delavca od dela, in sicer najmanj 5 delovnih dni zapored, pri čemer o razlogih za odsotnost ne obvesti delodajalca, čeprav bi to moral in mogel storiti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopek sklenitve delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje, ki ga skleneta delavec in delodajalec, v katerem je delavec prostovoljno vključen v delovni proces delodajalca in to delo opravlja osebno in nepretrgano.