Pravni nasveti

maksimalna hipoteka

Pravni nasveti

Zavarujte svoje terjatve z maksimalno hipoteko

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini, ki služi zavarovanju ene ali več določenih terjatev. Z maksimalno hipoteko pa se lahko zavaruje več terjatev, ki izvirajo iz določenega pravnega (poslovnega) razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve maksimalne hipoteke še ni določena oziroma znana.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

5 korakov kako zagnati svoj posel, medtem ko ste še zaposleni?

Najpogostejša težava pri zagonu lastnega posla, ne glede na njegovo pravno obliko, je praviloma denar. Postavi se tudi vprašanje, kako začeti, če si ne morete privoščiti pustiti službe, da bi se takoj lahko v celoti posvetili razvoju poslovne ideje.

Pravni nasveti

konkurenčna klavzula in pogodbena kazen

Pravni nasveti

Konkurenčna klavzula in pogodbena kazen

Prepoved delavcu, da bi opravljal delodajalcu konkurenčno dejavnost, se lahko dogovori tudi za čas po prenehanju delovnega razmerja (konkurenčna klavzula). Zakon o delovnih razmerjih izrecno ne določa možnih posledic kršitev ali nespoštovanja takšne klavzule s strani delavca, vendar to ne pomeni, da delodajalec v takih primerih nima pravne zaščite.

Pravni nasveti

Prenos lastninske pravice na nepremičnini

Pravni nasveti

Prenos lastninske pravice na nepremičnini s prodajno pogodbo

Nakup ali prodaja nepremičnine je pomembna življenjska oz. poslovna odločitev, s katero se v življenju običajno srečamo vsak vsaj enkrat. Tako prodajalcu kot kupcu torej koristi poznavanje določenih pravnih pojmov, ki so povezani s postopkom prodaje nepremičnine in bodo obravnavani v nadaljevanju tega prispevka.

Pravni nasveti

nov gradbeni zakon

Pravni nasveti

Nekatere novosti, ki jih prinaša novi gradbeni zakon

Gradbeni zakon, ki je bil objavljen 02.11.2017 v Uradnem listu RS, št. 61/2017 in se je začel uporabljati 01.06.2018, nadomešča Zakon o graditvi objektov in prinaša kar nekaj sprememb, katerih namen je zaščita javnega interesa pri graditvi objektov. 

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

Delodajalci so v razmerju do svojega zaposlenega delavca upravljavci zbirk osebnih podatkov. Navedeno pomeni, da delodajalec na različne načine obdeluje (npr. zbira, vpisuje, spreminja, hrani) osebne podatke delavca ter tudi drugih posameznikov, kot na primer družinskih članov delavca ter kandidatov za zaposlitev.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Varstvo osebnih podatkov po novi splošni uredbi GDPR

Uredba GDPR določa med drugim predvsem pravila o varstvu temeljnih pravic in svoboščin posameznikov pri obdelavi njihovih osebnih podatkov. V prispevku predstavljamo nekaj bistvenih sprememb oziroma novosti za upravljalce zbirk osebnih podatkov, ki so predvsem na področju pridobivanja osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov in imenovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Zavarovanje s predhodno odredbo

V izvršilnem postopku lahko pogosto traja kar precej časa, da stranka (upnik) dobi pravno varstvo v obliki izvršilnega naslova, oziroma da sodišče izda sklep o izvršbi. Prav zaradi zavarovanja interesov upnika, da se izogne posledicam zavlačevanja izvršilnega postopka s strani dolžnika, Zakon o izvršbi in zavarovanju predvideva sredstva zavarovanja, med katera spada tudi predhodna odredba.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine

V vsakdanji praksi je vse več primerov, ko se samostojni podjetniki znajdejo v situaciji, ko naročeno storitev opravijo, za svoje storitve izdajo račun, plačila opravljene storitve pa tudi po datumu zapadlosti računa ne prejmejo. Za takšne primere je v Zakonu o izvršbi in zavarovanju predvidena izvršba na podlagi verodostojne listine, ki je v praksi precej pogosto uporabljen institut.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izvršba na podlagi nepravnomočnega sklepa o izvršbi

Praviloma imajo pravna sredstva suspenzivni oziroma odložilni učinek, kar pomeni, da se odločba (sodba, sklep) ne more izvršiti, dokler teče rok za vložitev pravnega sredstva. Zakon lahko določi, da je odločba v nekaterih primerih izvršljiva pred samo pravnomočnostjo (pred potekom roka za vložitev pravnega sredstva).