Pravni nasveti

Pravni nasveti

Denarno povračilo namesto odpovednega roka

Kadar delavec prejme odpoved pogodbe o zaposlitvi in mu glede na naravo podane odpovedi pripada tudi odpovedni rok, se lahko z delodajalcem dogovori za denarno povračilo.

Denarno povračilo pomeni neke vrste odmeno, nadomestilo oziroma povračilo namesto teka odpovednega roka, to pa velja za del odpovednega roka ali celotni odpovedni rok. Tovrstni dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki in šele po podani oziroma vročeni odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Vsakršno vnaprejšnje sklepanje tovrstnih dogovorov (pred podajo odpovedi pogodbe o zaposlitvi) je nezakonito in nično.

V praksi se je razvilo stališče, da v primeru, ko se delavcu skrajša odpovedni rok za na primer 1 mesec, delavec prejme denarno povračilo, ki je enako izplačilu mesečne plače, ki bi jo delavec prejel, če bi v tem času odpovednega roka delal. Navedeno pomeni, da se lahko delavec in delodajalec dogovorita tudi za drugačno vsoto denarnega povračila (višjo ali nižjo).

S sklenitvijo takšnega dogovora delavcu predčasno preneha delovno razmerje pri delodajalcu in namesto tega delavec prejme ustrezno denarno povračilo, ki je določeno v pisnem dogovoru.

Denarno povračilo namesto odpovednega roka je urejeno v 96. členu ZDR-1. 

Primeri sodne prakse:

  • Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 713/2014;
  • Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 287/2012;
  • Sodba višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 1039/2011.

O avtorju