Podjetniške finance

Podjetniške finance

Sladke skrbi ali kam z denarjem

Po obdobju skrbnega načrtovanja izdatkov, nadzora stroškov in poslovnih uspehov so podjetniku zrasli dobički in denarni tokovi ter s tem presežna sredstva na bančnem računu. Načinov, da podjetje pride do denarja, je sicer več. Lahko na primer proda del premoženja ali pa zasluži z vlaganji v donosne projekte. Toda ključno vprašanje tega prispevka je, kaj storiti, ko je obseg denarja večji od potreb podjetja za redno poslovanje.

Koliko denarja je smiselno imeti »pri roki«?

Imeti preveč denarja na računu se zdi prej sladka skrb kot problem. A če podjetnik ne zna dobro oceniti možnosti za vlaganja, obstaja resna nevarnost, da bo denar porabil neproduktivno in podjetje bi utegnilo imeti na koncu zgolj dodatne stroške.

Toda začnimo na začetku. Koliko denarja na računu je dovolj za normalno poslovanje oziroma kdaj je denarja toliko, da se je smiselno začeti odločati med več naložbenimi možnostmi?

Nekatera podjetja imajo na zalogi resnično ogromne zaloge denarja. Ameriški Apple naj bi na primer »sedel« na kar 216 milijardah dolarjev presežnih sredstev. Takšne rezerve dajejo finančno trdnost in velik nabor poslovnih možnosti, a prinašajo s seboj tudi tveganja. Vlagatelji niso vedno naklonjeni podjetjem z ogromnimi količinami presežnega denarja, saj se logično sprašujejo, zakaj podjetje denarja ne uporabi za kaj bolj produktivnega. Denar nosi s seboj namreč tudi oportunitetne stroške. Če lahko podjetje vloži presežke tako, da si zagotovi 10% donos, je to, da jih ima na bančnem računu, kjer je donos 1%, lahko velika napaka.

Mnenja strokovnjakov so zelo različna, a za povprečno podjetje običajno zadostuje, da ima na računu dovolj denarja za pokritje vseh stroškov poslovanja v naslednjih dveh mesecih. Nekaj dodatne rezerve ali možnost hitre posojilne linije pri banki seveda ne more škoditi. S preostankom denarja, če je na razpolago, pa je smiselno upravljati tako, da podjetje raste ali kako drugače ustvarja dodatno vrednost.

Kam naložiti presežna sredstva?

Odgovor na to vprašanje ni preprost, saj je odvisen od več faktorjev: od tega, kakšna je dolgoročna vizija podjetja, kakšne so priložnosti na trgu, pa vse do tega, kakšne so usmeritve lastnikov in menedžerjev. Mnoge podjetnike na primer zamika, da bi si presežni denar izplačali v obliki plač ali bonusov, toda mnogokrat je precej bolj smiselno denar vložiti v nadaljnjo rast podjetja. Neizpodbitno dejstvo je, da bo odločitev o porabi presežnega denarja v veliki meri vplivala na prihodnji uspeh ali neuspeh podjetja.

Prvi korak mora biti natančna projekcija dnevnih, mesečnih in letnih stroškov ter morebitnih potreb po varnostnih denarnih rezervah. Če podjetnik pričakuje, da bo potreboval denar v nekaj mesecih, ga je morda najbolj smiselno pustiti kar na bančnem računu ali skleniti kratkoročni depozit. V primeru, da bo nastala potreba po denarju v nekoliko bolj oddaljeni prihodnosti, lahko podjetnik sklene dolgoročni depozit ali pa denar naloži v varne vrednostne papirje, kot so obveznice, ki pri vnaprej znani ročnosti prinesejo vnaprej dogovorjeni donos.

Če podjetje denarja v bližnji ali bolj daljni prihodnosti najverjetneje ne bo potrebovalo, je smiselno razmisliti o naložbenih možnostih, ki bodo zagotovile prihodnjo rast. Pri izbiri naložbe si podjetja lahko pomagajo z več različnimi metodami ocenjevanja, večina finančnih strokovnjakov pa prisega na neto sedanjo vrednost.

O tej metodi si lahko več preberete v dokumentu »Investirati ali ne?«. Pomagal vam bo prepoznati donosnost naložb in predčasno ugotoviti, ali se vam investicija zares splača.

Želim premišljeno investirati

 

Viri: