Podjetniške finance

SP ali DOO

Podjetniške finance

Dilema: s.p. ali d.o.o., vsak ima svoje prednosti, a tudi slabosti

V prejšnjem članku smo pisali, da je za začetek podjetniške kariere najprimernejša oblika samostojni podjetnik. Zdaj bomo preverili, kdaj je čas za naslednjo stopničko.

Veliko podjetnikov se na začetku odloči za poslovanje na podlagi statusa samostojnega podjetnika (s.p.), saj so zagonski in tudi mesečni stroški nižji kot pri d.o.o., vendar pa se ob povečanem obsega poslovanja pojavi vprašanje, ali bi bilo nemara bolje ustanoviti podjetje.

Zavarovalna polica za upnike

Pri poslovanju sta s.p. in d.o.o. enakovredna, saj imata oba matično in davčno številko, pri obeh oblikah pa lahko podjetnik izdaja fakture za delo in prejema račune za stroške. Zakaj bi se potem odločil za d.o.o., ki zanj pomeni višje stroške?

V prvi vrsti zaradi večjega zaupanja v očeh poslovnih strank.

Kljub temu, da ne odgovarja za obveznosti d.o.o. z vsem svojim premoženjem, ta oblika uživa mnogo večje zaupanje kot s.p.. Tudi zato, ker mora imeti d.o.o. najmanj 7.500 evrov ustanovitvenega kapitala, kar predstavlja nekakšno zavarovalno polico za upnike.

Mnoga velika slovenska podjetja imajo tudi (nepisano) pravilo, da ne poslujejo s samostojnimi podjetniki, tako da so podjetniki primorani ustanoviti d.o.o..

S.P.D.O.O.
Osebna odgovornostDA. Podjetnik odgovarja z vsem svojim premoženjem.NE. Družbenik v osnovi ne odgovarja za obveznosti družbe, odgovarja le z vloženim kapitalom.
Osnovni kapitalNi potreben.7.500,00 €. Lahko v denarju, sredstvih ali kombinirano.
UstanovitevBrezplačno na VEM točki.Brezplačno na VEM točki.
Obdavčitev dobičkaProgresivna obdavčitev glede na višino dobička po dohodninski lestvici (16%, 27%, 34%, 39%, 47%).19% fiksna davčna stopnja. Izplačilo dobička na račun družbenika – fizične osebe je obdavčeno s 25%.
PlačaPlača podjetnika je dobiček s.p..Plača družbenika, ki je zaposlen v d.o.o., je odhodek za d.o.o..
PrispevkiPosameznik je vključen v obvezno zavarovanje kot samozaposlen. Osnova za odmero prispevkov je dobiček s.p..V kolikor je družbenik zaposlen v d.o.o., je vključen v obvezno zavarovanje na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Osnova za odmero prispevkov je plača.
Vodenje poslovnih knjigNorminirani odhodki (80%)

Enostavno knjigovodstvo

Dvostavno knjigovodstvo

Norminirani odhodki (80%)

Dvostavno knjigovodstvo

Odgovornost za poslovni neuspeh

Po drugi strani poslovanje preko kapitalske družbe zagotavlja družbeniku veliko več varnosti, kot jo ima samostojni podjetnik. Za morebiten poslovni neuspeh jamči zgolj do višine osnovnega kapitala, torej svojega vložka.

Ko se denimo podjetnik loteva nepremičninskega projekta in bo za njegovo financiranje najel posojilo večje vrednosti, je zanj bolj smiselna ustanovitev d.o.o.. Drugače bi moral ob sesutju trga in padcu vrednosti nepremičnine sam poravnati posojilo.

Zmotno je tudi prepričanje, da je za ustanovitev podjetja potrebnih 7.500 evrov denarnih sredstev. Poti do zagotovitve ustanovitvenega kapitala je več, podjetnik pa lahko namesto tega v kapital d.o.o. vloži tudi osebno vozilo ali celo poslovni načrt.

O tem, kako najhitreje ustanoviti d.o.o. in kako se pripraviti, da ne bi prišlo do zapletov, zaradi katerih bi izgubili čas in denar, smo že pisali.

Normirani S.P.Normirani D.O.O.
Prihodki€50.000,00€50.000,00
Normirani stroški€40.000,00€40.000,00
Davčna osnova€10.000,00€10.000,00
Dohodnina€2.000,00/
Davek od dobička€15.000,00€1.700,00
Dejanski stroški€15.000,00
Bilančni dobiček€33.300,00
Dohodnina ob izplačilu dobička€8.325,00
Skupno davčno breme€2.000,00€10.025,00
v % od prihodkov4,0020,05

Nižja obdavčitev?

Bolj se povečuje obseg prihodkov in dobička, ki ju ustvarja podjetnik, večja je potreba po spremembi statusa iz s.p. v d.o.o..

Pri gospodarskih družbah, kamor spada d.o.o., je 19-odstotna stopnja obdavčitve dobička. Samostojni podjetnik posameznik je medtem obdavčen glede na višino dobička, ki ga ustvari – po dohodninski lestvici. Sega od 16 do 50 odstotkov.

Pri manjšem obsegu prihodkov bi bilo torej bolj smiselno razmisliti o s.p., saj pri njem davek od dohodkov pravnih oseb znaša 16 odstotkov in je nižji kot pri d.o.o..

Ko dobiček preseže 11 tisoč evrov, pa je po naših izračunih bolje imeti d.o.o., saj je efektivna obdavčitev nižja. Na primer, pri 15 tisoč evrih dobička bo d.o.o. plačal 19-odstotni končni davek, s.p. pa že nekaj več kot 21-odstotnega.

Za tiste, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo ali pa pri svojem delu nimajo večjih stroškov, je izbira med d.o.o. in s.p. lažja. Vsaj kar se tiče stroškov.

Izberejo lahko možnost ugotavljanja davčne osnove s pomočjo normiranih stroškov, pri kateri se obdavči 20 odstotkov prihodkov po 20-odstotni davčni stopnji. Dejanski davek s tem znaša štiri odstotke celotnih prihodkov. V tem primeru je s.p. ugodnejši.

Kljub vsemu so normirani s.p. in d.o.o. omejeni z obsegom prihodkov, ki ga lahko ustvarijo. Trenutno jih lahko dosežejo največ 100 tisoč evrov na leto. Če bodo sprejete spremembe davčne zakonodaje, pa bo določena omejitev 300 tisoč evrov v dveh letih.

Stopnja dohodnine:

Davčni razredObdavčljiv dohodekDavčna stopnja
NadDo
8.021,3416%
8.021,3420.400,001.283,41+27%
20.400,0048.000,004.625,65+34%
48.000,0070.907,2014.009,65+39%
70.907,2022.943,64+50%

Vir: mladipodjetnik.si, podjetniski-portal.si, data.si

Image

Zagotovite si cenejše bančno poslovanje!


PREVERITE PONUDBO
 
Image

Zagotovite si cenejše bančno poslovanje!


PREVERITE PONUDBO

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si