Podjetniške finance

Podjetniške finance

S presežnimi sredstvi na banko ali ne?

Svetovna finančno-gospodarska kriza je spremenila način dojemanja bank v javnosti. A zaupanja večine vseeno ni zamajala. Slovenska gospodinjstva in podjetja se v zadnjem obdobju pogosteje odločajo za hrambo denarja na bančnem računu ali za sklenitev depozita.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Sladke skrbi ali kam z denarjem

Po obdobju skrbnega načrtovanja izdatkov, nadzora stroškov in poslovnih uspehov so podjetniku zrasli dobički in denarni tokovi ter s tem presežna sredstva na bančnem računu. Kaj storiti, ko je obseg denarja večji od potreb podjetja za redno poslovanje?

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Po denar v banko ali k vlagatelju z debelo denarnico?

Najti vlagatelja z debelo denarnico se zdi odlična rešitev za podjetnike, ki želijo razširiti poslovanje in se ne bi radi zadolžili. Kdaj se odločiti za lastniško in kdaj za dolžniško financiranje?

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Fiksna ali spremenljiva obrestna mera?

Vse več posojilojemalcev se danes odloča za fiksno obrestno mero, čeprav je še pred dobrim letom kar 90 % posojil imelo spremenljivo obrestno mero. Katera pa je primerna za vas?

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Je nelikvidno podjetje smiselno za vsako ceno ohraniti pri življenju?

Ko se podjetje znajde v likvidnostnih težavah in posojil za nasedle naložbe ne more odplačevati, ima dve možnosti. Poskusiti izgubljeno nadomestiti z novimi posli ali se dogovoriti za prestrukturiranje finančnih obveznosti.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

ABC faktoringa

Faktoring ali predčasni odkup terjatev je finančno orodje, ki vam omogoča takojšnje poplačilo terjatev in s tem zagotovi likvidnost pri poslovanju. Posebej koristno je za mala, srednja in hitro rastoča podjetja, saj z njim financirajo rast obsega poslovanja in se hkrati zavarujejo pred slabimi terjatvami.