Podjetniške finance

Podjetniške finance

Na banko po kredit – s čim?

Podjetniki vedno potrebujete denar za vlaganje v razvoj, širitev na nove trge ali financiranje poslovanja. V večini primerov se boste obrnili na banko, ki za vas predstavlja najprimernejši in najbolj enostaven vir finančnih sredstev.

Toda pri najemanju kredita gre lahko marsikaj narobe, postopek se zaplete ali zavleče, sami pa s sestanka odnesete negativno izkušnjo in po nepotrebnem izgubite zaupanje v banko. Velikokrat je to namreč neupravičeno, saj je razlog povsem nepomemben, kot je neustrezna ali manjkajoča dokumentacija.

Zato bomo v nadaljevanju odgovorili na dve vprašanji:

 • kako se pripraviti na srečanje in sodelovanje z banko,
 • kaj bo pred odločitvijo glede posojila zagotovo zanimalo banko.
Kaj od vas pričakuje banka?

Posebej tiste, ki imate malo izkušenj z najemom posojila za podjetje, v prvi vrsti zanima, katero dokumentacijo je treba prinesti s seboj na banko. S seboj imejte:

 1. letne in medletne finančne izkaze,
 2. projekcije oziroma načrt poslovanja za obdobje predvidenega financiranja, ki bo upošteval predvideno investicijo in dodatno zadolžitev (v primeru, da želite dolgoročno posojilo),
 3. pojasnila preteklih in načrtovanih finančnih izkazov,
 4. opis investicije in investicijski elaborat (nabavna vrednost, lokacija, gradbena in uporabna dovoljenja, izvajalci, terminski plan, višina lastnih sredstev, upravičenost potrebe po investiciji, prihodnji stroški vzdrževanja …) (v primeru, da želite dolgoročno posojilo),
 5. vlogo za najem posojila (razlog za najem posojila, vir odplačila, predlog načina odplačila, predlog zavarovanj),
 6. dokumentacijo glede zavarovanj ter
 7. ostalo dokumentacijo in bančne obrazce, ki jih po potrebi zahteva banka (predstavitev komitenta, povezane osebe, lastniška struktura …). 
Kaj narediti že pred odločitvijo za kredit?

Postopek najema posojila se kljub vsemu začne že dolgo pred obiskom banke. Za to, da boste v najkrajšem možnem času prišli do potrebnih denarnih sredstev po ugodni obrestni meri, morate pred tem pripraviti ustrezne temelje.

Vaše podjetje mora imeti zadovoljivo preteklo poslovanje, ki bo dokazovalo zmožnost odplačevanja načrtovanega kredita. To bo izhajalo tudi iz dokumentacije, ki jo morate predložiti v pogovorih z banko o njegovem najemu.

Dostikrat pretekli uspehi ne zadostujejo in je treba v pogovorih z banko oziroma vašim skrbnikom zgraditi zaupanje tudi na medosebni ravni. Tako morate dokazati sposobnost vodstva in podjetja za opravljanje dejavnosti – torej, da imate dovolj znanja, izkušenj in referenc za prihodnje uspešno poslovanje.

Pri vsem tem so pomembne tudi osebne karakteristike vodstva. Ključni sta odkritost in transparentnost poslovanja, pa tudi pripadnost podjetju.

 Kako do dolgoročnega posojila?

Da se podjetje in njegovo poslovanje vnaprej pripravi za najem posojila, je še kako pomembno v primeru, ko gre za posojilo oziroma investicijo večje vrednosti.

Pri tem mora podjetje predvsem:

 • imeti stabilen prosti denarni tok predhodnih let, s katerim bo lahko pokrivalo investicijo v prihodnje, tudi če ta ne bo uspešna,
 • izbrati pravi trenutek za investicijo in prepoznati čim bolj gotove in predvidljive koristi z naslova investicije – bodisi povečanje prodaje (na primer podpisane pogodbe z novimi kupci) bodisi optimizacijo stroškov (na primer zmanjšanje števila zaposlenih ali porabe materiala zaradi tehnološko napredne opreme ali pa logističnih rešitev, ki zmanjšujejo stroške).

Z dobro pripravljenimi dokumenti ter točnimi podatki in analizo boste prepričali financerja in si zagotovili dolgoročno sodelovanje z njim.


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si