Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kako hitreje in uspešneje uvesti digitalizacijo malih podjetij?

Stroški digitalne preobrazbe malih in srednjih podjetij se po višini ne razlikujejo veliko od stroškov digitalizacije velikih podjetij, kar pomeni težavo za mala podjetja, saj lahko zaradi tega zaostanejo na trgu. Poslovanje malega podjetja digitalizacija veliko bolj bremeni kot veliko podjetje, s tem pa manjši poslovni subjekti izgubljajo konkurenčnost. Kaj lahko torej podjetnik stori, da čim hitreje in uspešneje uvede digitalizacijo v svojem podjetju?

 

Poišče strokovno pomoč za digitalizacijo

Vsako malo in srednje podjetje bi moralo narediti notranjo analizo, da bi prepoznalo pomanjkljivosti, težave in nevarnosti pri vpeljevanju digitalne preobrazbe. Pri tem podjetniku lahko zelo pomaga zunanja pomoč, kot so specialisti oziroma svetovalci za digitalizacijo podjetij. Čeprav se na prvi pogled zdi to še en dodaten strošek, ki bo bremenil poslovanje podjetja, pa lahko dolgoročno prinese veliko prednosti in privarčevanih sredstev, če so temelji za digitalizacijo podjetja postavljeni pravilno in omogočajo poznejše nadgradnje, ko podjetje širi poslovanje.

Strokovnjaki za digitalizacijo imajo tudi več izkušenj z uvedbo novih digitalnih rešitev v poslovanje podjetja, kot posamezen podjetnik, ki se s tem sreča prvič na svoji poslovni poti. To pa pomeni, da mu bo prihranjenih veliko začetniških napak, ker ga bodo strokovnjaki takoj usmerili na pravo pot digitalizacije poslovanja podjetja. Poleg pomoči zunanjih strokovnjakov pa mora podjetnik v procese odločanja o digitalni preobrazbi podjetja vključiti tudi zaposlene, ki so gonilna sila podjetja in ki lahko občutno pripomorejo k hitrejši in uspešnejši digitalizaciji s svojimi predlogi in izkušnjami, ki so si jih nabrali med delom. Več je v proces digitalizacije podjetja vključenih posameznikov, na delo katerih bo ta vplivala, boljše rezultate lahko pričakujemo.

 

Najpogostejše napake digitalizacije

Podjetniki prevečkrat posežejo po posameznih digitalnih rešitvah za svoje podjetje, ki pa skupaj ne delujejo dobro in zaposlenim povzročajo dodatne težave pri delu. Zelo pomembno je, da bodo digitalne rešitve, ki jih podjetje vpeljuje v poslovni proces, danes delovale enako dobro, če ne bolje, tudi kadar se bo obseg poslovanja podjetja v prihodnosti občutno povečal. To pomeni, da mora biti digitalna preobrazba podjetja fleksibilna in rasti skupaj s podjetjem, saj bo le tako prinesla želene rezultate in izboljšala poslovanje ter izkušnjo za stranke podjetja.

 

Predlogi za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo

Za digitalizacijo malih in srednjih podjetij so člani strateške skupine Podjetniška Slovenija v sklopu Gospodarske zbornice Slovenije pripravili predloge za hitrejšo in uspešnejšo digitalizacijo tega dela gospodarstva, ki so usmerjeni predvsem k ohranjanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij pri vpeljavi digitalnih rešitev.

 

 • Digitalni obrazci, zahtevki in aplikacije: resetiranje in posodobitev sistema

Država naj poenostavi in tudi odpravi številne vrste poročanja državnim institucijam, poenoti delovanja in sodelovanja državnih institucij ter poenoti istovrstne podatke na e-zahtevkih za sofinanciranje.

 • Vsebinska operativna izboljšava javnega naročanja

Država naj poenoti razpisne dokumentacije različnih javnih naročnikov za enake oziroma podobne storitve, poenoti izbiro ponudnikov, spremljanja in poročanja ter nadzora med vsemi javnimi naročniki. Uvede naj digitalizacijo v celotnem ciklu javnega naročanja.

 • Digitalni samonadzori za inšpekcije

Z internetnim preverjanjem zakonskih zahtev za posamezne dejavnosti bi se podjetja lažje pripravila na inšpekcijske preglede, interpretacije in standardi inšpektorjev pa bi se tudi poenotili.

 • Delovni ritem v novi dobi

Prožnost poslovanja bi se povečala z uvedbo zaposlenim bolj prijaznih in bolj prožnih oblik dela, ki jih omogoča digitalizacija, z možnostjo skrajšanja delovnega časa brez odjave in prijave nove pogodbe na točkah e-VEM.

 • Izobraževanje za digitalizacijo

S posodobitvijo klasifikacije delovnih mest z novimi kompetencami in segmentiranjem zaposlenih glede na potrebe in sposobnosti za pridobivanje novih znanj bi se ponudba kadrov za digitalizacijo izboljšala.

 • Razvojni vavčerji za digitalizacijo v podjetjih

Pri poenotenju standardov, vlaganjih v informacijsko tehnologijo, optimiziranju poslovnih procesov, digitalizaciji poslovanja s poslovnimi partnerji in internacionalizaciji poslovanja je potrebna državna finančna pomoč.

 • Digitalna in subvencijska podpora malim in srednjim podjetjem za prijavo na evropske razpise

Prijave na evropske razpise bi država morala subvencionirati.

 • Digitalna promocija in trženje butičnega turizma

Promocijo in učinkovitost trženja malih turističnih ponudnikov bi izboljšali s spremembo davčne zakonodaje, ki bi omogočila lažjo vzpostavitev virtualnih agencij, in močnejšo digitalno promocijo ponudnikov butičnega turizma prek Slovenske turistične organizacije.

 • Digitalizacija mestnih središč

Učinkovitost trženja podjetnikov v mestnih središčih bi povečali z razvojno podporo povezovanju različnih deležnikov v mestih in kakovostnejšo komunikacijo med njimi.

 • Več digitalnih kompetenc

Zaposlene bi pripravili na digitalizacijo z izobraževanjem za pridobivanje večjih in novih kompetenc.

 • Paket storitev za mala in srednja podjetja

Združiti je treba storitve, ki jih potrebuje vsako malo in srednje podjetje, ter tako pospešiti digitalizacijo podjetij v povezavi s ponudniki najbolj splošnih storitev zanje.

 • Poenotenje standardov

Uvedba digitalnih rešitev za mala podjetja po panogah in poenostavitev izbire bi omogočili digitalizacijo in poenostavitev poslovnih procesov v podjetjih in med poslovnimi subjekti.

Image

POMAGAMO VAM URESNIČITI POSLOVNE NAČRTE ALI NOVO POSLOVNO IDEJO!


IZBERITE DOLGOROČNI KREDIT PO VAŠI MERI
 
Image

POMAGAMO VAM URESNIČITI POSLOVNE NAČRTE ALI NOVO POSLOVNO IDEJO!


IZBERITE DOLGOROČNI KREDIT PO VAŠI MERI