Podjetniške finance

Razvoj digitalizacije

Podjetniške finance

Kaj prinaša razvoj digitalizacije in o čem morate danes razmišljati za jutri?

Večina malih in srednjih podjetij je v preteklosti na digitalno tehnologijo in njen razvoj gledala le kot na podporo tistemu, kar že delajo, in orodje za pohitritev njihovih poslovnih procesov. Z razvojem digitalizacije pa se takšno mišljenje podjetnikov poslavlja, saj jih kar 48 odstotkov razume, da se morajo pripraviti na digitalno preobrazbo, čeprav mogoče še v celoti ne vedo, kaj to sploh pomeni. Pod pojmom digitalna preobrazba razumemo, kako podjetja uporabljajo digitalne tehnologije za razvoj ali dopolnitev poslovnih procesov, praks, modelov, kulture in za ustvarjanje uporabniške izkušnje.

Preprosto rečeno, kako morajo podjetniki prilagoditi poslovanje svojih podjetij v digitalni dobi, da ohranijo lojalnost kupcev in obdržijo konkurenčno prednost. V digitalni dobi tehnologija ne služi več le kot samo podpora poslovnim procesom, ampak kot gonilna sila za njihovo spremembo in izboljšanje. Podjetniki se morajo v spreminjajočem se poslovnem okolju tako vprašati, ali še vedno delajo prave stvari in kako lahko s pomočjo digitalne tehnologije izboljšajo procese odločanja, proizvodnje ter strankam ponudijo bolj osebno izkušnjo pri uporabi izdelkov ali storitvah.

Z digitalno preobrazbo več podjetij v oblak

S pospeševanjem digitalne preobrazbe se spreminjajo tudi potrebe podjetij po strojnih in programskih rešitvah. John-David Lovelock iz analitskega podjetja Gartner meni, da bo leta 2019 čedalje več podjetij uporabljalo storitve v oblaku, namesto da bi kupovala lastne strežnike. »S pospeševanjem digitalne preobrazbe bodo organizacije nadaljevale premik proti plačevanju po uporabi, kar jim bo omogočalo prilagajanje stalnim in hitrim spremembam, značilnim za digitalno poslovanje.«

Zato se pričakuje, da bo v prihodnjem letu poraba za strojno opremo zmerno rasla s 3,2-odstotno rastjo v primerjavi s tem letom, medtem ko se bo poraba za programsko opremo za podjetja po pričakovanjih za prihodnje leto občutno povečala z 8,3-odstotno rastjo.

Programska oprema za oblak najbolj zaželena

Med podjetji bo največ povpraševanja po programski opremi za oblak, kjer se pričakuje kar 22-odstotna rast. Prednjačile bodo aplikacije za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ker se vse več podjetij osredotoča na uporabniško izkušnjo strank. Sledila pa jim bo programska oprema, namenjena za upravljanje virov (ERP) in preskrbovalnih verig (SCM). Rasel bo tudi trg programske opreme za varnost in zaščito osebnih podatkov.

Po raziskavi analitskega podjetja Gartner naj bi se v letu 2019 trg strežnikov, zaradi prehoda podjetij na informacijske storitve v oblaku, zmanjšal. Medtem ko je lani trg strežnikov zabeležil 10-odstotno rast, se bo ta letos po pričakovanjih zmanjšala za polovico. V petih letih pa se bo rast zmanjšala celo na odstotek do tri odstotke na leto. Z digitalno preobrazbo bo vse več podjetij potrebovalo tudi zunanje svetovanje, da bodo čim učinkoviteje vpeljala digitalno tehnologijo v svoje poslovanje.

Umetna inteligenca v ospredju

Z digitalno preobrazbo se spreminjajo tudi pogledi na nove tehnologije. Pri podjetju Gartner so vodje informatike v podjetjih po vsem svetu vprašali, katera tehnologija bo prihodnje leto najbolj prebojna. Tokrat so prvič na prvo mesto postavili umetno inteligenco, ki je izrinila doslej vodilno analitiko množičnih podatkov. Pri umetni inteligenci bo šel razvoj v smeri sodelovanja med tehnologijo in človekom, saj bo umetna inteligenca pomagala zaposlenim, da več časa namenijo kompleksnejšim nalogam, operativne pa prepustijo računalnikom. Vsekakor pa je pot avtomatizacije poslovnih procesov proti umetni inteligenci zahtevna in jo lahko strnemo v štiri ravni.

Avtomatizacija namizja – Prvo raven avtomatizacije poznamo že več kot 20 let in se nanaša na skripting in makroprogramiranje. Pri tej avtomatizaciji se določeni procesi sprogramirajo in avtomatizirajo tako, da se posamezni skripti, ki so jih sprogramirali drugi, združijo pod centralno konzolo. Ta jih nato po potrebi avtomatsko pokliče in s tem zaposlenim prihrani veliko časa. Poleg prihranka časa pa zagotavlja tudi točnost in preprečuje človeške napake.

Robotizacija procesov – Pri robotizaciji procesov programski robot posnema poslovnega uporabnika pri njegovem delu in klika po različnih orodjih ter izpolnjuje obrazce. S tem igra vlogo človeka, ki je pred avtomatizacijo moral početi vse ročno. Programski robot naloge opravlja 24 ur na dan in 365 dni na leto, kar je veliko učinkoviteje kot lahko enako delo opravlja človek.

Avtonomna avtomatizacija procesov – Tretja raven je avtonomna avtomatizacija procesov, kjer se za zaključevanje in obravnavo uporabljajo kompleksna pravila in nestrukturirani podatki.

Kognitivna oziroma inteligentna avtomatizacija – Pri zadnjem koraku do umetne inteligence pa je sistem sposoben razumevanja in avtonomnega odločanja ter se je sposoben tudi učiti.