Podjetniške finance

Donosne panoge

Podjetniške finance

Začinite portfelj z naložbami v donosne panoge

Donose lahko maksimizirate z naložbami v nekatere zanimive panoge. Vendar pazite, da posamezni panogi izpostavite le manjši delež portfelja.

Podobno kot naložbe v trge v razvoju, ki smo se jim posvetili v prejšnjem prispevku v seriji Svetovnih naložb, lahko tudi naložbe v posamezne zanimive panoge služijo kot orodje za maksimiziranje donosov. Paziti morate le, da posamezni panožni naložbi ne izpostavite prevelikega dela portfelja, saj je pri dolgoročnem vlaganju miren spanec prav tako pomemben kot zaslužki z naložbami. Miren spanec pa si boste lahko zagotovili le z ustrezno geografsko in panožno razpršenostjo naložb, kjer z nobeno posamezno naložbo ne prevzemate prevelikega tveganja. Za geografsko razpršenost naložb večji delež portfelja namenite manj tveganim naložbam na razvitih delniških trgih. Manjši delež pa lahko namenite za naložbe v trge v razvoju, ki so praviloma bolj donosne, ampak tudi bolj tvegane. Podobno velja za vlaganje po panogah, kjer ni pametno izpostavljati prevelikega dela portfelja posamezni panogi, ampak je priporočljivo, da porfelj s posameznimi panožnimi naložbami le začinimo v iskanju maksimizacije donosov.

Potrošne dobrine na novi in drznejši poti

Motor panoge potrošnih dobrin je sam potrošnik, ki je zaradi ugodnih gospodarskih razmer pridobil kupno moč. Ob stabilni gospodarski rasti v Evropi in ZDA so se razmere na trgu dela močno izboljšale, plače se vnovič zvišujejo, brezposelnost je na rekordno nizkih ravneh, posojila so za zdaj še razmeroma ugodna in vse skupaj spremlja nizka inflacija, ki potrošniku oziroma gospodinjstvom omogoča večjo kupno moč.

Vseeno pa so pred delniškimi družbami, ki poslujejo v panogi potrošnih dobrin, tudi novi izzivi, s katerimi se bodo morale spopasti. To pa je lahko tudi priložnost za vlagatelje:

– Globalizacija

Zaradi močne konkurence v panogi potrošnih dobrin bodo podjetja ciljala tudi na rast na trgih v razvoju in iskala priložnosti za partnerstva, ki bi jim zagotovila dostop do novih kupcev.

– Prevzemi in združitve

Podjetja v panogi potrošnih dobrin si s prevzemi in združitvami poskušajo zagotoviti nove trge in dostop do kupcev.

– Digitalizacija

V iskanju novih kupcev si z digitalizacijo poskušajo zagotoviti konkurenčno prednost ter iščejo nove in drznejše poti, kako pristopiti h kupcu (družbena omrežja, digitalne kampanje in podobno) ter vplivati na potrošnikovo razmišljanje in pot nakupovanja.

Obnovljeno zaupanje v naravne vire

Za rudarskimi in energetskimi podjetji je nekaj težkih let, v katerih so morala zniževati stroške in obenem izvajati naložbe v razvoj. Naložbe v razvoj in obnovljena svetovna gospodarska rast pa znova vzbujata zanimanje za vlaganje v sektor naravnih virov. Rudarskim podjetjem je namreč z naložbami v razvoj uspelo znižati svoje operativne stroške, pa tudi z inovacijami, kot so samovozeči rudarski tovornjaki in vlaki, ter s tem povečati profitne marže. S prihodom zelene energije je vse večja težava shranjevanje električne energije, kar spodbuja rast svetovnega povpraševanja po litij-ionskih baterijah. Rudarska podjetja so za vlagatelje tako še vedno zelo zanimiva in imajo dolgoročen potencial rasti.

Na energetski sektor močno vpliva cena surove nafte, ki se je v zadnjih tednih zvišala, predvsem zaradi sankcij, ki so jih ZDA uvedle proti Iranu. Poleg rasti svetovnega gospodarstva večje povpraševanje po nafti zagotavlja tudi Kitajska, ki je pomemben uvoznik nafte, saj z domačo proizvodnjo niti približno ne more zadostiti domačim potrebam.

Staranje prebivalstva priložnost za panogo zdravja in farmacije

Bilance farmacevtskih podjetij so stabilne in ob staranju svetovnega prebivalstva lahko pričakujemo še rast povpraševanja po njihovih izdelkih. Delnice panoge zdravja in farmacije vlagateljem praviloma prinašajo tudi lepe zaslužke iz dividend. Negativno pa lahko na zdravstvene in farmacevtske delnice vplivajo regulativne negotovosti in odločitve. Z manjšim deležem portfelja v panogi zdravja in farmacije si lahko zagotovite stabilen denarni tok z dividend in tudi varovalko, saj gre za defenzivno panogo, ki se na morebitne gospodarske oziroma finančne pretrese ne odziva s pretirano nihajnostjo, kot na primer finančni sektor.

Nepremičnine so še vedno vroče

Svoj portfelj lahko začinite tudi z vlaganjem v nepremičninske sklade ali pa celo v dejanske nepremičnine. Po privlačnosti se naložbe v nepremičnine med Slovenci velikokrat uvrščajo takoj za delnicami. Vendar velja opozoriti, da je naložba v nepremičnino manj likvidna in vlagatelju povzroča tudi določene stroške, kot so stroški vzdrževanja, stroški obnove, davčne obveznosti, oportunitetni stroški nezasedenosti in podobno.  Vseeno pa pretekli mamljivi donosi iz višanja cen nepremičnin in tudi ugodna pričakovanja glede nadaljnje rast cen nepremičnin utegnejo premamiti marsikaterega vlagatelja. Tako kot za vsako naložbo se mora tudi pri vlaganju v nepremičnine vsak posameznik vprašati, zakaj sploh vlaga, kako dobro pozna naložbo in ali ga mogoče vodi le želja po denarju ­ strah, da bi zamudili velike donose.

Image

Potrebujete dodatna sredstva za uresničitev poslovne priložnosti?


KONTAKTIRAJTE NAS
 
Image

Potrebujete dodatna sredstva za uresničitev poslovne priložnosti?


KONTAKTIRAJTE NAS

O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si