Podjetniške finance

Podjetniške finance

Ali je varno poslovati z določenim kupcem oziroma dobaviteljem

Na tisoče slovenskih podjetij ima v tem trenutku zaradi pomanjkanja denarnih sredstev blokirane račune, več deset jih vsak mesec konča v stečaju. V danem roku je plačan zgolj vsak drugi račun, v več kot dveh odstotkih vseh primerov pa minejo več kot trije meseci, tako da se lahko upniki verjetno poslovijo od denarja.

Vsakdo se slej ko prej znajde pred težko odločitvijo, ali zaupati dobavitelju oziroma kupcu in z njim skleniti večje naročilo ali pa raje ne tvegati in se umakniti iz posla.

Vnaprej predvidite težavo

Dobavitelj, s katerim ste vrsto let dobro sodelovali, lahko konča v stečaju ali pa zaradi likvidnostnih težav ne bo pravočasno dobavil materiala, ki ga potrebujete za proizvodnjo. To bi pomenilo nepričakovan in hud udarec za vaše poslovanje, zato je treba kar se da vnaprej vedeti, ali bo dobavitelj zašel v težave. Če pravočasno poiščete informacije, se lahko ustrezno odzovete, torej najdete druge dobavitelje in razpršite nabavo materiala.

Podobno je pri kupcih. Najbolj problematično je, če dobavljenega izdelka ne dobite plačanega. Če veste, da je kupec v težavah, se lahko zavarujete pred neplačilom. Prodate mu manjši obseg izdelkov, zahtevate avans plačila, mu date krajši plačilni rok, zahtevate zavarovanje ali pa se enostavno odpoveste sodelovanju.

Zanesljiv ali nezanesljiv partner?

Zaradi naglih sprememb in težavnega poslovnega okolja morajo podjetja nenehno poizvedovati po informacijah o novih in tudi že obstoječih poslovnih partnerjih. Za sprejetje prave odločitve je namreč potrebna dobra in pravočasna informacija o dejanskem finančnem položaju kupca oziroma dobavitelja.

Vedno bolj uveljavljen vir informacij predstavlja boniteta podjetja, ki naj bi odražala kakovost njegovega poslovanja. Kaže se v zanesljivosti, solidnosti, uspešnosti in tudi perspektivnosti ter poskuša čim bolj celovito in ustrezno odgovoriti na vprašanje, ali imamo opravka z zanesljivim ali nezanesljivim poslovnim partnerjem.

Za nekaj deset ali nekaj sto evrov do ocene

Bonitetna poročila ponuja več različnih podjetij, na primer Bisnode (Bonitete.si, Gvin, Ibon), TSmedia (bizi.si), Coface in drugi.

Običajno so sestavljena iz finančnih kazalnikov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, računovodski kazalniki), splošnih podatkov o podjetju (kratka zgodovina, dejavnost, proizvodno-prodajni program, velikost …), mehkih informacij (lastništvo, nepremičnine, plačilna disciplina, tožbe, analiza panoge, informacije iz javnih medijev …), strokovnih mnenj bonitetne agencije in uvrstitve v bonitetni razred, nekatera pa vsebujejo tudi kreditno priporočilo (prodaja na odloženo plačilo).

Za nekaj denarja, ki ga boste odšteli za boniteto, lahko prihranite na desettisoče evrov, ki bi jih izgubili, če bi sklenili posel s podjetjem, ki se utaplja v dolgovih.

Sami ocenite tveganost poslovnega partnerja

V nadaljevanju bomo predstavili, kako lahko sami preverite nekatere podatke o (bodočem) poslovnem partnerju in ocenite, ali je vreden vašega zaupanja.

  • PROFIL

O podjetju veliko pove njegova starost in prisotnost na trgu, saj odraža stabilnost. Družinsko podjetje z večdesetletno tradicijo je v večini primerov bolj zaupanja vredno od nekoga, ki je ravnokar vstopil na trg in lahko že jutri zaide v težave.

O tem, da gre za resnega poslovnega partnerja, priča tudi profesionalna spletna stran, na kateri so vidno predstavljene odgovorne osebe in preverljive reference.

Posebna pazljivost je nujna pri sodelovanju s podjetjem, ki pred partnerji in drugo javnostjo skriva poslovne rezultate ter letnega poročila ne objavi v roku na Ajpesu.

  • ANALIZA PRIHODKOV

Že prvi pogled na izkaz poslovnega izida pove, ali se podjetje širi in povečuje obseg poslovanja ali pa izgublja položaj na trgu in je na poti v težave. 

  • OBVEZNOSTI

Podjetje je v zadnjem obdobju veliko investiralo in je širilo obseg poslovanja, toda vse to financiralo s posojili razmeroma kratke ročnosti. V tem primeru se bo moralo z bankami dogovoriti o reprogramu, kar lahko dodatno obremeni denarni tok, ali pa se lahko celo znajde v položaju, ko bo moralo pospešeno vračati posojila.

Jasen pokazatelj težav pri poslovanju je tudi razmerje med ustvarjenimi prihodki in poslovnimi terjatvami. Če so prihodki v določenem obdobju stagnirali, hkrati pa se je močno povečal obseg terjatev, ima podjetje težave s plačilno disciplino kupcev.

  • DENARNI TOK

Ali bo podjetje v bližnji prihodnosti preživelo in bo sposobno poravnati zapadle račune, se prepričate s pogledom na pretekle denarne tokove iz poslovanja (EBITDA). Ti povedo, koliko denarja ustvari pri poslovanju za poravnavanje svojih obveznosti.

Negativen EBITDA predstavlja rdeč alarm, sporoča pa, da se podjetje sooča z resnimi težavami v poslovanju.

  • PREMOŽENJE

Podjetje, ki bi mu radi prodali blago, je lahko brez vrednejšega premoženja ali pa ima tega “zaklenjenega” v neizterljivih terjatvah do lastnih dolžnikov. V primeru finančnih težav obstaja tveganje, da boste ostali brez denarja. Nimate nobenega jamstva oziroma oprijemljivega premoženja, ki bi ga lahko zasegli z izvršbo.

Poslovni partner ima lahko tudi visoke dolgove do bančnih in drugih upnikov ter malo kapitala oziroma lastnih virov financiranja. V tem primeru je velika verjetnost, da ima nepremičnine in drugo premoženje obremenjeno s hipotekami. Če ne dobite plačanega računa ali če partner konča v insolvenčnih postopkih, se boste morali postaviti v vrsto za bankami in boste po vsej verjetnosti izviseli.

Te podatke lahko pridobite in preverite z vpogledom v letno poročilo (večja podjetja) ali bilanco stanja, ki je javno dostopna na Ajpesu. Za bolj iznajdljive je na voljo tudi zemljiška knjiga, kjer so ažurni in točni podatki o hipotekah na nepremičninah. 

  • LASTNIŠTVO

Pri poslovanju s podjetjem je pomembno tudi vedeti, kdo stoji za njim oziroma kdo jamči za plačilo njegovih obveznosti v primeru likvidnostnih ali finančnih težav.

Če so to fizične osebe ali druga podjetja brez premoženja, ki so v kapital vplačala minimalnih 7.500 evrov, je malo verjetno, da bo prišlo do svežih denarnih sredstev.

Če je poslovni partner del velike in finančno močne mednarodne skupine, pomembnega slovenskega podjetja ali če je njegov lastnik država, obstaja bistveno večje zagotovilo, da bodo računi poravnani.

  • BLOKADE

Blokada transakcijskega računa pomeni, da podjetje ne poravnava redno svojih obveznosti. Če ima blokirane račune, je pri poslovanju z njim potrebna najmanj previdnost, saj so morali upniki prek sodišča uveljavljati plačilo računov.

Podatki o blokadah računov so javno dostopni na Ajpesu, vendar le o trenutnem stanju. Preteklo dogajanje je na voljo proti plačilu pri različnih bonitetnih hišah.

  • DAVČNI DOLG

Za državo oziroma finančno upravo RS (FURS) velja, da je najbolj neusmiljena pri izterjavi dolgov, zato podjetja pazijo, da so prispevki zaposlenih in drugi davki pravočasno poravnani, saj bodo v nasprotnem primeru dobila sodno izvršbo.

Ali je podjetje na seznamu davčnih dolžnikov ali pa ni oddalo obrazcev REK, lahko preverite na spodnjih seznamih davčne uprave (DURS):

Vir: Bisnode, Izvozno okno, Ajpes


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si