Podjetniške finance

Podjetniške finance

Podjetja razgrabila garancije podjetniškega sklada – že februarja nov razpis

Zaradi velikega zanimanja so garancije Slovenskega podjetniškega sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere tudi letos predčasno pošle.

Aktualni razpis za tako imenovani produkt P1 plus 2018 bi moral biti odprt do 15. oktobra 2018, vendar so s sklada po zadnjem roku za oddajo vlog (1. september) sporočili, da je projekt zaključen.

Po zadnjih podatkih je bilo na voljo za 79,2 mio EUR garancij. Z njimi so želeli podpreti okoli 400 projektov podjetij, ki drugače ne bi izpolnjevala pogojev za pridobitev posojila.

Za tiste, ki ste zamudili in boste v kratkem vlagali v širitev in razvoj, še ni prepozno. Sklad bo predvidoma že v februarju objavil nov razpis, zato že lahko začnete s pripravo vloge.

Med bankami, ki vam odobrijo posojilo z garancijo sklada, je tudi Gorenjska banka.

 

Kako do garancije in subvencije

Podjetniški sklad pri najemu posojila vstopa kot garant, ki zagotovi 60-% ali 80-% jamstvo za njegovo plačilo. Vrednost garancije je odvisna tudi od namena:

 • do 200.000 EUR/podjetje za obratna sredstva ali
 • do 1.250.000 EUR/podjetje za investicije.

Posojilo z garancijo lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Poleg garancije so podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki je odvisna od stopnje njihove razvitosti in starosti. Pribitek znaša:

+ 0,65 % ali + 0,90 % za zavarovanje klasičnih projektov;

+ 0,65 % za zavarovanje tehnološko inovativnih projektov;

+ 1,15 % za zavarovanje dejavnosti iz šifre G (trgovina in vzdrževanje ter popravila motornih vozil kot glavni dejavnosti).

Sklad spodbuja projekte, ki podjetjem omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.

Pogoji za prijavo na razpis

 • Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velikapodjetja (tudi s. p. in zavodi).
 • Podjetje mora imeti sedež v Republiki Sloveniji.
 • Imeti mora vsaj enega zaposlenegaza polni delovni čas na zadnji dan preteklega meseca pred oddajo vloge.
 • Dosegati mora bonitetno oceno D2 (po spletnem portalu GVIN).
 • V bilanci stanja za preteklo leto mora izkazovati najmanj 7-% delež kapitala v obveznostih do virov sredstev.
 • Zadolženost oziroma razmerje med finančnimi obveznostmi in denarnim tokom iz poslovanja mora biti nižje od 7,0.
 • Do zaključka projekta mora podjetje ohranjati število zaposlenih na dan pred oddajo vloge.

 

Rekordno število odobrenih garancij

Do sedaj so podjetja dobesedno razgrabila garancije za posojila, ki veljajo za osrednji in tudi najbolj uspešen produkt podjetniškega sklada.

Na lanskoletni razpis je skupaj prispelo 934 vlog. Od tega so na skladu zeleno luč prižgali 684 projektom, torej je bilo uspešnih skoraj tri četrtine vseh vlog. S financiranjem so spodbudili investicije v skupni vrednosti 231 mio EUR.

Znesek odobrenih garancij je znašal 114,49 mio EUR, kar je dosti več od prvotno predvidenega. Ob tem je bilo odobrenih za 10,16 mio EUR subvencionirane obrestne mere.

Finančno podprli 1.272 projektov

V lanskem letu je sicer podjetniški sklad uspešno izvedel osem javnih razpisov za finančne spodbude ter finančno podprl 1.272 projektov. To je 40 % več kot v letu 2016. Namenil jim je nekaj manj kot 142 mio EUR sredstev, kar je 14 % več kot v letu pred tem.

V celotnem obdobju 2007–2017 pa je sklad finančno podprl 7.235 projektov in jim skupaj namenil za več kot 1 mrd. EUR ugodnih finančnih sredstev, s katerimi je spodbudil 2.109 mio EUR investicij v okolju.

Najpomembnejša finančna linija so garancije za ugodnejše kredite s subvencijo obrestne mere. Sledi linija mikrokreditov, nato zagonske spodbude in v manjšini semenski kapital.

Največ odobrenih sredstev je bilo v osrednjeslovenski regiji (22 %), tako kot že nekaj let zapored. Takšna porazdelitev je pričakovana, saj ima ta regija največjo koncentracijo vseh registriranih podjetij v državi (33 %).

V strukturi odobrenih sredstev po dejavnosti pa je že nekaj let na prvem mestu predelovalna dejavnost, ki je v lanskem letu predstavljala 36 % vseh odobrenih projektov.

Poslovni uspehi in nagrade

Uspešnost podprtih podjetij se kaže skozi raziskave in analize, saj se ta redno uvrščajo na različne sezname najbolj uspešnih slovenskih podjetij.

Tako so si podjetja, ki jih je podprl podjetniški sklad, v zadnjih letih večkrat prislužila naziv podjetniške gazele časnika Dnevnik, podjetniške zvezde časnika Delo in se uvrstila na sezname najbolj uspešnih srednjih in hitro rastočih podjetij v državi.

Podprta podjetja tudi poslujejo bolje, saj v povprečju:

 • ustvarijo 2,2 novega delovnega mesta,
 • dodano vrednost na zaposlenega v treh letih po investiciji povečajo za 13 %,
 • prihodke povečajo za 39 %,
 • dobiček na zaposlenega povečajo za 7 %,
 • ustvarijo 46 % prihodkov na domačem trgu, 42 % na trgu EU in 12 % izven trgov EU.

Zakaj se podjetja vse bolj odločajo za garancije sklada Za podjetja bo tudi v prihodnjem letu ugoden čas za najem posojila s subvencionirano obrestno mero in garancijo Slovenskega podjetniškega sklada (P1 plus 2018).

– Razmere tako na domačem trgu kot v nam bližnjih državah so spodbudne in kaže, da se bo robustna gospodarska rast nadaljevala najmanj do leta 2020.

– Posojila v redni ponudbi so res ugodna in dostopnejša kot v preteklosti, vendar lahko že v letu 2019 pričakujemo prve dvige ključne obrestne mere in nato njeno postopno rast.

– Posojila z garancijo sklada so ugodnejša zaradi zahtevanega nižjega zavarovanja, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu.

– Omenjeni produkt je dokazano pomagal podjetjem pri povečanju prihodkov, dobička in dodane vrednosti.

 

Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA
 
Image

Pomagamo vam uresničiti poslovne načrte ali novo poslovno idejo!


VEČ O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si