Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

E-poslovanje – pomembna sprememba pri delu računovodij

Računovodstvo, sploh knjigovodstvo, je visoko strukturirana in rigidna poslovna funkcija, pri kateri se pravila igre, na primer standardi in zakonodaja, pogosto spreminjajo, sam način dela pa precej manj.

Človeški viri

Človeški viri

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih

Napredovanje pravih zaposlenih ob pravem času zahteva od podjetja veliko skrbnosti in pravilnih postopkov. Veliko podjetij se loteva procesa odločanja o napredovanju zaposlenih z metodo »palca«, ki pa za podjetje lahko pomeni nazadovanje, težave znotraj obstoječega tima in izgubo v več smislih.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako pravilno uporabljati davčno blagajno in se izogniti kaznim?

Hranjenje podatkov o poslovnem prometu z novim letom prinaša nekaj novosti. Če ste kupcu doslej v zameno za kupljeno blago preprosto natisnili ali ročno spisali račun, ga bo po novem treba pred izdajo obvezno prijaviti tudi finančni upravi.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Horizon 2020 = Zapleteno?

Pravijo, da je v znanju moč. V današnjem svetovnem gospodarstvu pa je znanje bolj valuta. Znati jo je treba izkoristiti v svoj prid.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Obratna sredstva so gorivo za rast podjetja

Učinkovitejše obvladovanje obratnih sredstev omogoča povečanje vrednosti za lastnike z ustvarjanjem prostega denarnega toka.