Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Družinska podjetja — jih dovolj cenimo?

Družinsko podjetje je podjetje, v poslovanje in delovanje katerega posega družina ter medsebojni odnosi znotraj te družine.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

E-poslovanje – pomembna sprememba pri delu računovodij

Računovodstvo, sploh knjigovodstvo, je visoko strukturirana in rigidna poslovna funkcija, pri kateri se pravila igre, na primer standardi in zakonodaja, pogosto spreminjajo, sam način dela pa precej manj.

Človeški viri

Človeški viri

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih

Napredovanje pravih zaposlenih ob pravem času zahteva od podjetja veliko skrbnosti in pravilnih postopkov. Veliko podjetij se loteva procesa odločanja o napredovanju zaposlenih z metodo »palca«, ki pa za podjetje lahko pomeni nazadovanje, težave znotraj obstoječega tima in izgubo v več smislih.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako pravilno uporabljati davčno blagajno in se izogniti kaznim?

Hranjenje podatkov o poslovnem prometu z novim letom prinaša nekaj novosti. Če ste kupcu doslej v zameno za kupljeno blago preprosto natisnili ali ročno spisali račun, ga bo po novem treba pred izdajo obvezno prijaviti tudi finančni upravi.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Horizon 2020 = Zapleteno?

Pravijo, da je v znanju moč. V današnjem svetovnem gospodarstvu pa je znanje bolj valuta. Znati jo je treba izkoristiti v svoj prid.