Človeški viri

Človeški viri

Prihodnost iskanja službe je mobilna

Svet dela se spreminja. Že v samo nekaj letih se je način, kako delamo in iščemo zaposlitev, močno spremenil, zato se seveda sprašujemo, kaj nas čaka v prihodnosti.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Postopek sklenitve delovnega razmerja

Delovno razmerje je razmerje, ki ga skleneta delavec in delodajalec, v katerem je delavec prostovoljno vključen v delovni proces delodajalca in to delo opravlja osebno in nepretrgano.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Družinska podjetja — jih dovolj cenimo?

Družinsko podjetje je podjetje, v poslovanje in delovanje katerega posega družina ter medsebojni odnosi znotraj te družine.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

E-poslovanje – pomembna sprememba pri delu računovodij

Računovodstvo, sploh knjigovodstvo, je visoko strukturirana in rigidna poslovna funkcija, pri kateri se pravila igre, na primer standardi in zakonodaja, pogosto spreminjajo, sam način dela pa precej manj.

Človeški viri

Človeški viri

Pravi ljudje na pravih delovnih mestih

Napredovanje pravih zaposlenih ob pravem času zahteva od podjetja veliko skrbnosti in pravilnih postopkov. Veliko podjetij se loteva procesa odločanja o napredovanju zaposlenih z metodo »palca«, ki pa za podjetje lahko pomeni nazadovanje, težave znotraj obstoječega tima in izgubo v več smislih.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Kako pravilno uporabljati davčno blagajno in se izogniti kaznim?

Hranjenje podatkov o poslovnem prometu z novim letom prinaša nekaj novosti. Če ste kupcu doslej v zameno za kupljeno blago preprosto natisnili ali ročno spisali račun, ga bo po novem treba pred izdajo obvezno prijaviti tudi finančni upravi.