Pravni nasveti

Pravni nasveti

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se lahko sklene le izjemoma, pri čemer mora delodajalec spoštovati določbe ZDR–1 glede postopka sklepanja pogodbe o zaposlitvi. Kdaj lahko sklenete pogodbo za določen čas?

Človeški viri

Človeški viri

Zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju – 2. del

Časi, v katerih živimo sedaj, so drugačni od časov, ko so v podjetjih prevladovali dejavniki zadrževanja in motiviranja zaposlenih, kot na primer večje plačilo za dobro opravljeno delo, zmerno napredovanje, nekaj izobraževanja in nagrada.

Človeški viri

Človeški viri

Zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju – 1. del

Zadrževanje zaposlenih v podjetju, predvsem najboljših in najbolj učinkovitih, predstavlja velik izziv v vsakem podjetju. Najboljši ljudje so vedno zelo iskani. Danes jih samo z višjo plačo težko zadržite.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Raziskave in razvoj – gonilo konkurenčnega uveljavljanja

Strategijo pametne specializacije predstavlja eno izmed podlag za črpanje evropskih sredstev iz nove finančne perspektive. Gre za platformo za osredotočanje vlaganj na področja, kjer ima Slovenija največji potencial za konkurenčno uveljavljanje.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Konkurenčna klavzula

Konkurenčna klavzula je dogovor o prepovedi opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja. o. Ta mora biti določena z razumnimi časovnimi omejitvami, kar je odvisno od vsakega posameznega primera, in ne sme izključiti možnosti primerne zaposlitve delavca.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Davčna zakonodaja: transparentnost, poenostavitev in sodelovanje

Po mnenju 68 % anketiranih v davčni anketi družbe Deloitte, ki je lansko jesen potekala med 803 vodji/direktorji davčnih oddelkov v 21 evropskih državah, v Sloveniji vlada davčna negotovost.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Konkurenčna prepoved

Delovnopravna zakonodaja pozna dve obliki prepovedi konkurence, in sicer konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo. Razlika med njima je, da konkurenčna prepoved učinkuje med trajanjem delovnega razmerja, konkurenčna klavzula pa po prenehanju delovnega razmerja.

Človeški viri

Človeški viri

Kaj storiti, da vas dobri sodelavci ne zapustijo?

Ste se že vprašali, kakšne posledice ima odhod vašega sodelavca za podjetje? Posledice takega odhoda se ne kažejo samo v stroškovnem smislu, ampak tudi v tem, da je vaša investicija v zaposlenega z odhodom izgubljena.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Primeri odpravnin v Zakonu o delovnih razmerjih

Delodajalec je delavcu dolžan izplačati odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca ali delavca. To velja tudi v primerih poskusnega dela in upokojitve.