Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izključitev družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Različne okoliščine in razlogi lahko pripeljejo do tega, da je udeležba družbenika v d.o.o. za druge družbenike neznosna ali celo škodljiva. Kaj lahko v takih primerih naredijo prizadeti družbeniki?

Človeški viri

Človeški viri

Želim biti boljši vodja. Kaj to sploh pomeni?

Kot vodja imate odgovornost — če ne že kar dolžnost —, da iz tima ljudi, ki jih vodite, izvabite največ. Da jih znate motivirati, razvijati itd. A na koncu, ne glede na to, kako k stvari pristopite, trčite ob dejstvo, da nič, kar naredite, nima dolgoročnega učinka. Zakaj?

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kaj vsebuje dobra spletna stran podjetja?

Spletna stran ni zgolj odsev vašega podjetja ter ponudbe. Ponazarja vaše vrednote in izpostavlja vaše konkurenčne prednosti.
V času, ko se večina nakupne poti potrošnikov odvije na spletu, ta igra ključno vlogo pri doseganju poslovnih ciljev podjetja.

Sredstva in subvencije

Sredstva in subvencije

Kaj nas čaka na področju nepovratnih sredstev še do konca leta 2018?

Do konca leta bo na področju nepovratnih sredstev še pestro. Glede na to, da je priprava dokumentacije nemalokrat obsežna, proces pa dolgotrajen, se je smotrno načrtno in predvsem dovolj zgodaj pripraviti na prijavo na razpis.

Podjetniške finance

Podjetniške finance

Obrestne mere za posojila podjetjem še naprej rekordno nizke

Naša analiza je pokazala, da je za podjetja, ki jih je še leta 2014 pestil hud kreditni krč in so z veliko težavo prihajala do novih posojil, poslovno okolje danes bistveno prijaznejše.

Računovodstvo in Finance

Računovodstvo in Finance

Izplačevanje dobička iz družbe z omejeno odgovornostjo

Ugotovitev bilančnega dobička ter njegovo razporejanje predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov, ki so jo pridobili na podlagi začetnega vložka v družbo. Poleg družbenikov so pri razdelitvi dobička lahko udeležene tudi tretje osebe.

Marketing in prodaja

Marketing in prodaja

Zakaj marketing ne more uspeti samo z igricami?

Igrifikacija ali gamification se uporablja že dolgo časa v izobraževanju in oglaševanju, v zadnjih letih pa je doživela razcvet prav na vseh področjih življenja. Je pristop, ki uporablja mehaniko in elemente iger pri reševanju izzivov v okoljih, ki niso igre.

Pravni nasveti

Pravni nasveti

Izstop družbenika iz družbe z omejeno odgovornostjo

Vsak družbenik družbe z omejeno odgovornostjo ima pravico, da iz te družbe izstopi. Zakon o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) določa dva načina izstopa družbenika, in sicer pogodbeni izstop in sodni izstop.

Sredstva in subvencije

demo piloti

Sredstva in subvencije

Dodatna nepovratna sredstva za raziskovalno-razvojne aktivnosti – Demo piloti II

Razpis z nazivom Demo piloti II omogoča črpanje od enega do pet milijonov nepovratnih sredstev v okviru dveh sklopov – pilotnih projektov in demonstracijskih projektov.  Na razpis se lahko prijavijo konzorciji, vsebina projekta pa mora soditi v enega izmed devetih sklopov Strategije pametne specializacije.

Pravni nasveti

maksimalna hipoteka

Pravni nasveti

Zavarujte svoje terjatve z maksimalno hipoteko

Hipoteka je zastavna pravica na nepremičnini, ki služi zavarovanju ene ali več določenih terjatev. Z maksimalno hipoteko pa se lahko zavaruje več terjatev, ki izvirajo iz določenega pravnega (poslovnega) razmerja, katerih višina v trenutku ustanovitve maksimalne hipoteke še ni določena oziroma znana.