Podjetniške finance

Podjetniške finance

Obrestne mere za posojila podjetjem še naprej rekordno nizke

Preverili smo, po kolikšnih obrestnih merah se slovenska podjetja zadolžujejo pri bankah.

Naša analiza je pokazala, da je za podjetja, ki jih je še leta 2014 pestil hud kreditni krč in so z veliko težavo prihajala do novih posojil, poslovno okolje danes bistveno prijaznejše.

Bančna posojila so namreč zanje ugodnejša kot kdajkoli doslej. In kot kaže, bo tako ostalo še nekaj časa.

V naslednjih dveh letih se bo po napovedih nadaljevala tudi močna gospodarska rast, okrepila naj bi se izvoz in zasebna potrošnja. Ob tem naj bi bila boljša tudi produktivnost dela.

Grožnja podjetniškemu razcvetu pa je trgovinska vojna med velesilami, ki bi se lahko še stopnjevala in vtaknila palico v kolesje evropskega motorja.

Prej ali slej bo konec tudi obdobja poceni denarja, ki se je začelo s tako imenovano ekspanzivno denarno politiko Evropske centralne banke (ECB).

Do posojila po nekaj več kot 2-odstotni obrestni meri

Iz najnovejših publikacij Banke Slovenije izhaja, da se obrestne mere za posojila podjetjem že dalj časa večinoma gibljejo okrog ene najnižjih ravni doslej.

1) pri posojilih v vrednosti do 1 mio EUR, ki jih najbolj pogosto najemajo majhna in srednje velika podjetja, se variabilna obrestna mera že od leta 2016 giblje med 2 in 3 odstotki, maja letos je znašala nekaj manj kot 2,5 odstotka.

2) pri posojilih v vrednosti nad 1 mio EUR, ki jih najemajo večja podjetja, se je variabilna obrestna mera od leta 2016 naprej gibala med 2 in 3 odstotki, v zadnjih mesecih pa je padla na okoli 1,8 odstotka.

Podjetja se večininoma raje odločajo za posojila z variabilno obrestno mero, ki so vezana na raven euriborja. To je povsem v nasprotju s prakso pri stanovanjskih posojilih, kjer je že vsako drugo odobreno po fiksni obrestni meri.

Obrestne mere pri bankah se sicer razlikujejo glede na velikost podjetij. Majhna in srednje velika podjetja (MSP) se zadolžujejo po nekoliko višjih obrestnih merah kot velika podjetja, v letu 2017 v povprečju za 0,5 odstotne točke.

Razkorak med ponudbo slovenskih bank in bank v drugih državah Evropske unije (EU) se je v zadnjih letih sicer močno zmanjšal.

Podjetja so mnogo bolj kreditno sposobna

Pogoji in možnosti zadolževanja podjetij pri bankah so se glede na pretekla leta pomembno izboljšali.

Zadolženost podjetij, ki se je pred krizo močno povečala ter oslabila sposobnost odplačevanja dolga in s tem vnesla nestabilnost v bančni sistem, se je v zadnjem desetletju močno zmanjšala. Med drugim zaradi ugodnih poslovnih rezultatov se je posledično močno izboljšala njihova kreditna sposobnost.

Podjetja so v večji meri izkoriščala lastne vire financiranja, postopoma pa se je krepil pomen drugih virov financiranja (lastniški kapital, financiranje preko platform za množično financiranje).

Podjetja so v veliki meri pokrivala potrebe po tekočem in razvojnem financiranju iz akumuliranih lastnih sredstev in iz zadržanih dobičkov. Hkrati dostopnost do virov financiranja, vključno z bančnimi, ni bila več pomemben dejavnik omejitve poslovanja tako pri velikih kot pri majhnih in srednje velikih podjetjih.

Povpraševanje po posojilih naj bi se povečalo

Po več let trajajočem razdolževanju podjetij se je v lanskem letu ponovno začelo krepiti celotno financiranje podjetij.

Pri posojilih prevladujejo dolgoročna posojila s 85-odstotnim deležem v vseh posojilih. Ob tem je bila njihova rast pozitivna že od začetka oživljanja kreditiranja podjetij ob koncu leta 2016.

Medtem so kratkoročna posojila dosegla pozitivno rast šele v zadnjem četrtletju lani in se je na začetku letošnjega leta še povišala.

Odgovor na vprašanje, koliko bodo bančna posojila prispevala k investicijam podjetij v bližnji prihodnosti, je še negotov, po podatkih iz anket pa naj bi se povpraševanje podjetij po bančnih posojilih v prihodnje povečalo.


O avtorju

Simon Šimonka

Direktor sektorja za poslovanje z malimi in srednjimi družbami, Gorenjska banka d.d. | Email: gorenjska-banka@gbkr.si