Marketing in prodaja

Marketing in prodaja

Če želite zaslužiti več, se potegujte za variabilno plačo

Vseslovenska raziskava o plačah v marketingu, prodaji in produktnem razvoju je pokazala, da so plače v prodaji višje kot v marketingu in produktnem razvoju. V prodaji so največkrat višje prav na račun večjega deleža variabilne plače – kar 42 % zaposlenih na tem področju ima poleg fiksnega dela še variabilni del.

V vseslovenski raziskavi, ki smo jo novembra 2016 izvedli v podjetju FrodX in v kateri je sodelovalo 568 anketirancev, smo se osredotočili predvsem na plače v marketingu in prodaji. Ker gre za eno izmed ključnih funkcij podjetja, nas je zanimalo, kakšne plačne pristope ubirajo delodajalci v Sloveniji, kakšne so povprečne plače na teh pozicijah in kakšne delodajalce zaposleni prepoznavajo kot najbolj zanimive.

Marketingarji in prodajalci zaslužijo več kot povprečen Slovenec

Zaposleni v marketingu in prodaji zaslužijo več kot povprečen Slovenec – povprečna neto plača za Slovenijo je novembra 2016 znašala 1.087,08 €, povprečna plača v marketingu je pri udeležencih raziskave znašala 1.211 €, v prodaji 1.248 €, v produktnem razvoju pa 1.433 €. Marketingarji so med preučevanimi profili zaposlenih najpogosteje v nehvaležni poziciji; tudi zato, ker je njihova plača manjkrat vezana na neposredne rezultate.

Kar tretjina zaposlenih v marketingu ima del plače variabilne, medtem ko je v prodaji ta odstotek še višji – kar 42 %. Večji delež variabilne plače se zrcali tudi v višjih plačah. Splača se potegovati za plačo z vključenim variabilnim delom, saj so tu plače višje – višja je tudi motivacija zaposlenih, cilji bolj jasni, srečnejša pa sta tako posameznik kot podjetje. Posameznik zaradi višje plače, podjetje zaradi večjih uspehov. V splošnem velja, da imajo tisti z variabilno plačo višje plače kot tisti, ki imajo zgolj fiksno.  Največja odstopanja je zaznati prav v prodaji. Pričakovano je variabilna plača največkrat vezana na osebni uspeh; v prodaji v kar 73 %.

Zanimiv je podatek, da kar tri četrtine zaposlenih v prodaji, marketingu in produktnem razvoju ni zadovoljnih s svojo plačo. Večina pri tem meni, da dosegajo primerljive ali celo boljše rezultate kot sodelavci.

Katera podjetja plačujejo najbolje?

Recept je enostaven. Če želite imeti višjo plačo, si zagotovite delo v podjetju, kjer se ukvarjajo s storitvami, poslujejo z drugimi podjetji (B2B) in s tujino. Glede na dejavnost so najvišje plače v podjetjih, ki se ukvarjajo s poslovnimi storitvami. Najbolje je biti zaposlen v podjetjih od 10 do 200 zaposlenih; po možnosti s tujim lastništvom.

Med dodatki, ki jih prejemajo zaposleni, sta najpogostejša dodatek za delovno uspešnost posameznika ter božičnica. S slednjo so najbolj radodarna podjetja, ki imajo več kot 1000 zaposlenih.

Zaposleni pričakovano zaslužijo največ v Osrednjeslovenski regiji – 1.345 €. Tu so plače za skoraj petino višje kot v ostalih regijah.

Najpogostejši ugodnosti: dodatno izobraževanje in prilagodljiv delovni čas

Zaposleni med ugodnostmi, ki jim jih nudijo podjetja, najpogosteje navajajo dodatno izobraževanje (44 % vprašanih) in prilagodljiv delovni čas (39 %). Uporaba službenega vozila je najpogostejša pri prodajalcih, medtem ko so najnaprednejše tehnologije pri delu in nadstandardne zdravstvene oskrbe najbolj pogosto deležni zaposleni v produktnem razvoju. Skoraj četrtina vprašanih navaja, da jim delodajalec nudi različne popuste, brezplačno pijačo in prigrizke, skoraj petina pa tudi delo od doma – ki po možnosti nadomešča redno delo v pisarni oziroma ne prinaša dodatnih obveznosti v obliki nadur.

Dodatno izobraževanje je pogostejše pri tistih, ki imajo poleg fiksne plače še variabilni delež. Več kot polovica zaposlenih v prodaji, marketingu ali produktnem razvoju ima možnost dodatnega izobraževanja v vrednosti od 300 do 1000 € neto na letni ravni.

Najbolj dobrodošla ekonomska znanja

Če so v produktnem razvoju najbolj dobrodošla tehnična znanja, so v prodaji in marketingu v največji meri zaželena ekonomska, tem pa sledijo družboslovna znanja.

Ob vsem tem štejejo tudi izkušnje. Zaposleni v marketingu, prodaji in produktnem razvoju vrhunec, kar se tiče višine plače, dosežejo po 10 letih delovnih izkušenj na istem področju dela.

Izsledki raziskave kažejo na to, da je vse več plač vezanih na rezultate in uspeh posameznika pri svojem delu. Zavedati pa se morate, da plača ne more biti edini motivator v podjetju in da je za dobrobit posameznika in podjetja pomembna simbioza materialnih in nematerialnih motivatorjev. Med slednje zagotovo spadajo dobri medsebojni odnosi s sodelavci ter zanimivo delo, ki zaposlenemu predstavlja izziv.

Celotno raziskavo si lahko brezplačno prenesete na tej povezavi.


O avtorju