Podjetniške finance

Podjetniške finance

Kako se pravilno lotiti prestrukturiranja podjetja?

Prestrukturiranje podjetja je stresno za vse vpletene v proces, še posebno pa za zaposlene. Kako se ga pravilno lotiti, da se ne povzroči panika med zaposlenimi?

Zaradi sprememb v poslovnem okolju ali spremenjenih razmer v podjetju se morajo podjetja novim razmeram prilagoditi, kar imenujemo prestrukturiranje poslovnega subjekta. Razlogi za prestrukturiranje podjetja so različni, od gospodarske krize, ki zmanjša kupno moč kupcev, pojava novih konkurentov na trgu, ki znižajo prodajne cene in posledično zmanjšajo prihodke podjetja, zvišanja nabavnih cen, kar se pokaže v višjih stroških podjetja, napredka tehnologije, ki povzroči zastarelost tehnologij in s tem izgubo trgov, do odhoda ključnih zaposlenih iz podjetja in še mnogo drugih razlogov.

Vsi opisani razlogi neugodno vplivajo na prihodke in stroške podjetja ter dolgoročno lahko ogrozijo obstoj podjetja, saj ne bo več sposobno poravnavati svojih obveznosti in ustvarjati dobička. Vodstvo takšnega podjetja mora zato nujno pravočasno in pravilno ukrepati, da zagotovi nadaljnji obstoj podjetja in ga ubrani pred nastalimi spremembami v poslovnem okolju ali znotraj samega podjetja.

Prave obljube in izpeljava obljubljenega

Prestrukturiranje podjetja je stresno za lastnike podjetja in vodstvo, še posebej pa za zaposlene, saj jim lahko grozi tudi izguba službe zaradi nižanja stroškov. Vodstvo podjetja je postavljeno pred težko nalogo, kako med zaposlenimi ohraniti zaupanje in hkrati znižati stroške. Ključno je, da zaposlenim obljubijo prave stvari in jih potem tudi res izpeljejo. Zaposlenim morajo zagotoviti, da bodo rezi stroškov pravični in tudi produktivni ter da bodo omogočili podjetju nadaljnje poslovanje.

Pravilno prestrukturiranje podjetju ne sme zagotoviti le nekaj dodatnih let poslovanja, ampak ga mora usmeriti na novo pot rasti poslovanja in posledično boljših služb za tiste zaposlene, ki bodo obdržali službe po nižanju stroškov. Obljube zaposlenim pa mora vodstvo podjetja nato tudi držati in jih uresničiti. Prestrukturiranja podjetja se ne smejo lotiti le zaradi obupa, ampak morajo poskrbeti za kredibilno in pravo pot, kako podjetje premakniti naprej in zaščititi njegov obstoj. To pa lahko storijo le s pravo strategijo nižanja stroškov in določitvijo, kateri stroški so najpomembnejši za obstoj in pozneje rast podjetja.

Vsako trošenje je investicija

V knjigi Fit for Growth: A Guide to Strategic Cost Cutting, Restructuring, and Renewal, ki opisuje, kako se pravilno lotiti prestrukturiranja podjetja, je poudarjeno, da je treba vsako trošenje podjetja razumeti kot investicijo oziroma da je vsak strošek podjetja izbira. Pravilna izbira, kam vlagati, in osredotočenost na stroške, ki jih bo podjetje ohranilo, in manj na tiste, ki se bodo nižali, sta skrivnost, kako z nižanjem stroškov podjetju zagotoviti rast poslovanja v prihodnosti. Nekateri stroški so namreč pomembnejši od drugih in nujni za obstoj podjetja.

Pri prestrukturiranju podjetja je treba ohraniti stroške, ki podjetju omogočajo zagotavljanje dodane vrednosti, in zarezati v vse druge stroške, ki so z vidika zagotavljanja vrednosti manj pomembni. To pa pomeni, da morajo vodilni v podjetju pred prestrukturiranjem natančno proučiti vse stroške in jih razporediti po pomembnosti, da se v danem trenutku lahko pravilno odločijo. Podjetje mora ohraniti stvari, ki jih dela najbolje, in s tem morebitne prednosti, ki jih ima pred tekmeci. To pa pomeni, da se mora vsaka sprememba, kot so reorganizacija poslovnih enot ali oddelkov, reorganizacija poročanja in kontrol, centralizacija ali decentralizacija dela, digitalizacija poslovanja in relokacija delovne sile, narediti v skladu s sprejeto strategijo prestrukturiranja in ohranjanja tistih stvari, ki jih podjetje dela najbolje in ga postavljajo pred konkurenco.

Tri faze prestrukturiranja

Preoblikovanje podjetja bi lahko razdelili na tri ključne faze, ki so nujne za uspešno prestrukturiranje podjetja, vsaka pomeni svojevrsten izziv tudi pri komunikaciji z zaposlenimi. V prvi fazi mora vodstvo podjetja zaposlenim razložiti smer in cilj prestrukturiranja podjetja in določiti priložnosti, ki jih želi zasledovati. V drugi fazi mora prenesti strateške usmeritve transformacije podjetja v podroben načrt sprememb poslovnih procesov, organizacije, sistemov in preostalega, ki bo podjetju omogočilo prehod iz trenutnega stanja v prihodnje. V tretji fazi pa je treba načrt izpeljati, spremljati proces in uvesti morebitne popravke načrta z namenom zasledovanja končnega cilja prestrukturiranja. Končni cilj pa je bolj konkurenčno podjetje, bolj dobičkonosno podjetje in bolje pripravljeno na nadaljnjo rast poslovanja.

Image

POMAGAMO VAM URESNIČITI POSLOVNE NAČRTE ALI NOVO POSLOVNO IDEJO!


IZBERITE DOLGOROČNI KREDIT PO VAŠI MERI
 
Image

POMAGAMO VAM URESNIČITI POSLOVNE NAČRTE ALI NOVO POSLOVNO IDEJO!


IZBERITE DOLGOROČNI KREDIT PO VAŠI MERI