Človeški viri

Človeški viri

Zaupanje je najmočnejša valuta v digitalnem svetu!

(Vaja za gradnjo zaupanja v timu)

77 % vodilnih priznava, da je pomanjkanje ključnih veščin največja grožnja biznisu. Med najbolj iskanimi veščinami, ki jih zahteva okolje danes in ki jih bo še v večji meri zahtevalo v bodoče, so inovativnost, reševanje problemov, voditeljstvo in prilagodljivost (vir). V dobi robotov so ljudje pomembni bolj kot kadar koli prej.

Da bi lahko pridobili in zadržali (ter nenazadnje tudi razvili) te veščine, vodilni priznavajo, da morajo biti sposobni ustvarjati takšne organizacije, ki jim ljudje zaupajo. In to ne le zaposleni, temveč tudi širša družba. Ta namreč pričakuje, da je napočil čas, ko mora biznis prevzeti odgovornost za reševanje  vedno težjih družbenih in okoljevarstvenih izzivov.

Smola je ta, da je letos glede na raziskavo Trust barometer zaupanje v vodilne na najnižji ravni doslej (le 37 % ljudi meni, da so vodilni kredibilni). Ustvarjanje in vzdrževanje zaupanja je definitivno ogromen izziv. A odgovornost je prav na vodilnih, da kreirajo odnos med delodajalcem in zaposlenimi, ki bazira na zaupanju. Kreativnosti, reševanja problemov in prilagodljivosti se ne da zaukazati. So posledica tega, kako močno ljudje razumejo, verjamejo in se poistovetijo s tem, za kar se organizacije zavzemajo, in kako močno zaupajo vodilnim, da bodo vodili organizacije proti skupnim ciljem in v dobro vseh ključnih deležnikov. Zaupanje je tudi najmočnejša valuta pri privabljanju in zadržanju najboljših ljudi.

Zakaj toliko govora o zaupanju?

Poleg znane formule izpod prstov Stephena Coveya, ki pravi, da ko gre v  kateri koli organizaciji zaupanje gor, se poveča tudi hitrost organizacije ter znižajo stroški (in obratno), je pomemben tudi pogled s strani strank (kot enih ključnih deležnikov) Te so že velikokrat pokazale, da raje kupujejo storitve in proizvode od podjetij, ki so etična, poštena, delajo za skupno dobro. In ta trend še narašča. Torej, zaupanje se splača in nezaupanje se plača.

Kako razviti zaupanje v podjetju?

Najboljši pristop je, da začnete z razvijanjem zaupanja pri sebi in znotraj svojega teama. Zaupanje je obojestranski proces – torej kot želijo sodelavci zaupati vam, si tudi vi želite zaupati sodelavcem.

V preizkus in uporabo vam predlagam enostavno timsko vajo, ki jo lahko izvedete s svojim najožjim (vodstvenim ali operativnim) timom. Vajo so razvili pri Barret Values Centre. Uporabljam jo tudi sama na delavnicah in je odličen pokazatelj, kakšna je kultura v neki organizaciji, ter odličen pristop, kako sistematično, korak za korakom, graditi zaupanje v timih (in posledično v celi organizaciji).

Timska vaja za gradnjo zaupanja v timih

Povabite svoj tim na približno 2-urno srečanje, kjer boste skupaj delali na tem, kako povečati zaupanje v timu.

  1. Definirajte zaupanje

Ker je definicija zaupanja zelo izmuzljiva in jo vsak razume malo drugače, je prvi korak ta, da definirate zaupanje. Zaupanje je sestavljeno iz karakterja in kompetentnosti.

Preko karakterja komuniciramo naš notranji svet – torej kakšne namene imamo in kakšno stopnjo integritete izkazujemo. Naši nameni se izkazujejo preko skrbi za druge, transparentnosti in odprtosti, naša integriteta se izkazuje preko iskrenosti, poštenosti in avtentičnosti. Karakter je povezan z našo socialno in čustveno inteligentnostjo.

Kompetentnost nam po drugi strani pove, kaj izkazujemo navzven; torej kakšne sposobnosti imamo in kakšne rezultate dosegamo. Sposobnosti se izkazujejo preko veščin, znanj in izkušenj, rezultati pa preko ugleda, kredibilnosti in uspešnosti. Kompetentnost je odvisna predvsem od naše inteligentnosti, izobrazbe in znanj.

Tako definirano zaupanje prikažite na sliki:

  1. Pojasnite, kaj vsaka vrednota oziroma vedenje v oranžnem kvadratu pomeni

  1. Povabite kolege, da vsak individualno označi tiste vrednote oziroma vedenja v oranžnih kvadratkih (najbolje da uporabite nalepke dveh različnih barv), za katere misli, da je v njih tim dober, ter tiste, za katere misli, da jih mora tim izboljšati. Izberejo naj tri vedenja, kjer ste kot tim močni, in tri vedenja, kjer se morate kot tim izboljšati.

Vsak član tima naj pojasni drugim svoj izbor. Najbolje, da so argumenti podkrepljeni s konkretnimi situacijami, kjer se je določena vrednota izkazovala in kjer se ni izkazovala. Skupaj se pogovorite, kako posamezni vidik vpliva na medsebojno sodelovanje znotraj tima ter tudi na uspešnost in učinkovitost celotne organizacije.

  1. V parih ali v skupinah oblikujte konkretne korake, kako boste izboljšali nivo zaupanja v timu.

Odgovorite na naslednja vprašanja:

  1. Katero vrednoto/vedenje (oranžni kvadratki) želimo izboljšati?
  2. S kakšno akcijo bomo to naredili?
  3. Kaj so konkretni koraki te akcije?
  4. Kako bomo merili napredek (KPI)?
  5. Kaj bo potem drugače (vpliv akcije)?

Akcije zapišite in jih predstavite.

  1. Glasujte za največ tri akcije, ki jih boste uvedli v naslednjih treh mesecih, ter določite, kako boste zagotovili, da se bodo dogovori res izvajali.

Vajo lahko ponavljate na tri mesece. Na ta način boste zagotovili, da boste redno in sistematično dajali pozornost ustvarjanju večjega zaupanja v timu. Stranska efekta vaje sta tudi večja samorefleksija ter večja sproščenost med člani tima. Glavni cilj pa je eden – ustvarjati zdrave time in uspešne organizacije!

Bonus nasvet: Če želite preveriti, kako uspešni ste pri zagotavljanju edinstvene izkušnje za vaše zaposlene (kar je eden od nasvetov PWC, kako povečati zaupanje v organizacijah), rešite kviz na tej povezavi: http://flow-svetovanje.com/kviz/.


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com