Človeški viri

Človeški viri

Zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju – 2. del

Kot smo zapisali v prvem prispevku o zadrževanju ključnih zaposlenih v podjetju, so časi, v katerih živimo sedaj, drugačni od časov, ko so v podjetjih prevladovali dejavniki zadrževanja in motiviranja zaposlenih, kot na primer večje plačilo za dobro opravljeno delo, zmerno napredovanje, nekaj izobraževanja in podarjena zlata ročna ura ali jubilejna nagrada.

Danes se v sodobni kadrovski funkciji ukvarjamo z dejavniki, kot so zaposlovanje pravih ljudi na pravo delovno mesto, kakovostno uvajanje novozaposlenih, izrekanje pohval za dobro opravljeno delo in že omenjeno nematerialno nagrajevanje. V tem prispevku bomo nadalje opisali dejavnike, ki vplivajo na zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju, torej tistih ljudi, ki delajo razliko.

V nadaljevanju priporočamo nekaj osnovnih, a pomembnih kadrovskih aktivnosti, ki vam bodo lahko v pomoč.

 1. Komunicirajte pogosto in dobro poslušajte
  Pomanjkanje komunikacije in informacij je lahko pogubno dejanje v poslovnem svetu, saj vpliva na nepravilno odločanje, uspešnost pogajanj in potrebne dobre odnose med ljudmi. Zdrava podjetja zagotavljajo zaposlenim potrebne informacije v potrebnem odzivnem okvirju. Odprta, odkrita, učinkovita in hitra komunikacija omogoča zaposlenim njihovo participacijo in opolnomočenje (empowerment).
 2. Poslušajte in se učite
  Biti poslušan in slišan je znak spoštovanja in cenjenosti. Današnji zaposleni si namreč želijo biti slišani, želijo komunicirati, deliti ideje, rešitve in probleme, po drugi strani pa želijo, da se z njimi komunicira s spoštovanjem in občutkom. Na sestankih ali pogovorih uvedite sistem govorjenja 50/50 – to pomeni, da polovico časa govorijo vodje, polovico časa pa ostali zaposleni.Na dnevni ravni se pogovarjajte z zaposlenimi o njihovem delu, kako lahko vi pomagate zaposlenemu, da bo njegovo delo lažje in boljše ter kaj lahko naredi podjetje za njegovo boljše počutje na delovnem mestu. Kreativno ustvarite možnosti, da so ljudje slišani: uvedite škatlico predlogov in idej, anketne vprašalnike o zadovoljstvu na delovnem mestu. Pomembno pa je, da te zadeve skomunicirate nazaj zaposlenim. Naj ne ostanejo v škatlicah!
 3. Spoštujte dejstvo, da imajo zaposleni svoje življenje
  Dobro ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem predstavlja za današnjega zaposlenega boniteto ali prednost na delovnem mestu. Raziskave med mlajšimi zaposlenimi potrjujejo, da je ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem veliko večja prioriteta in motivator za zaposlenega kot plačilo. Veliko več zaposlenih uspeha v življenju ne vidi v finančnem, ampak v zdravem in kakovostnem življenju. Raziskave prav tako potrjujejo, da večje razumevanje zasebnega življenja zaposlenih s strani vodstva prinaša tudi njihovo večjo pripadnost. Razumevanje vodstva, da ljudje potrebujejo počitek in upravičeno bolniško odsotnost, mora biti del vodenja.
 4. Pomagajte zaposlenim rasti in uspeti
  Naslednji nasvet, kako zadržati svoje dobre zaposlene, je, da svojim zaposlenim omogočate osebni in profesionalni razvoj. Mentorstvo, interna izobraževanja, naročilo strokovnih revij in knjig, nudenje možnosti osebne promocije in participacije znotraj ali izven podjetja so le nekatere aktivnosti, ki omogočajo zaposlenim, da razvijajo svoje sposobnosti za dobro opravljanje dela. Ob dosežkih zaposlenih se pogovorite z njimi, prediskutirajte, zakaj in kako so nekaj dosegli ter kako jim lahko pomagate, da naredijo naslednji korak ali dosežejo nov uspeh. Zaposlene, ki so zainteresirani za vključevanje v projekte, razvijanje novosti in prispevanje izboljšav, vključujte v projekte in jim dajte možnosti, da se izkažejo.
 5. Zlato pravilo zadrževanja zaposlenih – naj bo delo zabavno
  Skozi naštete nasvete iz obeh prispevkov lahko zaznamo rdečo nit, ki jo želimo izpostaviti v temi zadrževanja dobrih zaposlenih – to je priznavanje dobro opravljenega dela (pohvale). Vsi potrebujemo pohvale in nagrade. Dajanje priznanj in pohval spodbuja zaposlene, da še bolje opravljajo svoje delo in ga kot takega ponavljajo. Ko pohvale in dobro opravljeno delo združimo še z zabavo na delovnem mestu, se pozitivni spomin ohranja zelo dolgo, te prijetne aktivnosti pa zaposleni povežejo z novimi projekti in uspehi.

In zapomnite si – odrasli smo samo malo večji otroci. V odrasli dobi ne izgubimo potrebe po priznavanju, pohvalah, sprejetju, igri in zabavi. Podjetja tako lahko organizirajo različne aktivnosti za svoje zaposlene, kot so pikniki, skupno športno udejstvovanje, team-building seminarji in podobno.

Potrudite se zadržati svoje najboljše zaposlene. Samo voditi je treba! Imejte karizmo in voljo.

Da bi svoje zaposlene resnično motivirali in navdušili nad njihovim delom ter poskrbeli za dolgoročni učinek, morate vedeti, kako prepoznati njihove kompetence in jim na različne načine pomagati, da jih bodo razvijali in nadgrajevali. Na kakšen način lahko poskrbite za dolgoročni razvoj podjetja in celo znižate stroške ter kako so s tem povezane kompetence, preberite v brezplačnem dokumentu »Vloga kompetenc pri dolgoročnem razvoju, motivaciji in ohranjanju kadra znotraj podjetja«.«

Prenesite dokument


O avtorju