Človeški viri

Človeški viri

Zadrževanje ključnih zaposlenih v podjetju – 1. del

Zadrževanje zaposlenih v podjetju, predvsem najboljših in najbolj učinkovitih, predstavlja velik izziv v vsakem podjetju. Najboljši ljudje so vedno zelo iskani.

V preteklosti so podjetja lahko ohranila svoje dobre zaposlene z višanjem plače in (do)dajanjem drugih dodatkov ali bonusov, z večjimi pisarnami in z zvenečimi delovnimi nazivi. Danes pa žal ni več tako lahko – uspešna podjetja morajo premisliti in spremeniti marsikatero kadrovsko prakso, da lahko pridobijo talentirane zaposlene. S tem, ko na trgu dela iz dneva v dan ostajamo brez generacije »baby boom« zaposlenih, ki odhajajo v že zasluženi pokoj, se zmanjšuje število izkušenih zaposlenih, hkrati pa postajajo oziroma so ljudje najpomembnejši vir konkurenčnega boja v tem »virtualnem obdobju«.

In zakaj je ohranjanje dobrih zaposlenih za podjetja tako težko? Veliko podjetij se že zaveda, da hitre (instant) kadrovske rešitve ne zadostujejo današnjim poslovnim zahtevam. Prave rešitve zahtevajo spremembo v odnosu vodstva do svojih zaposlenih in vsi vemo, da spreminjanje ni lahko. Da pa ohranimo naše ključne zaposlene, priporočamo nekaj osnovnih, a pomembnih kadrovskih aktivnosti, ki vam bodo lahko v pomoč.

 1. Zaposlujte pametno
  Da se sploh lahko ukvarjate z ohranjanjem dobrih zaposlenih, je vaša prva naloga, da zaposlujete prave ljudi na pravo delovno mesto. To je danes zelo pomembna aktivnost kadrovske funkcije, saj je osnovna kompatibilnost kandidata s podjetjem in ostalimi zaposlenimi ključna za zavzetost in pripadnost izbranega kandidata podjetju.

 2. Začnite dan na pravo nogo
  Prvi vtis je zelo pomemben tako za novozaposlenega kot za podjetje. Prvi (uvajalni) dnevi zaposlitve so ključni v smislu dobrega, dolgoročnega odnosa, zato naj ne bodo v stilu branja pravilnikov podjetja in vseh možnih drugih aktov – prve dni zaposlitve si delodajalci vzemite čas za zaposlenega in z njim temeljito delajte v smeri ustvarjanja dobrega umskega delavca ter dvigovanja potenciala za v bodoče. Zaposleni, ki ste v podjetju »leaderji«, vzemite začetnike pod svoje okrilje in jim nudite »coaching« (učenje in podpora skozi delo) – povabite jih na svoje sestanke, vpeljite jih v projekte, predvsem pa jih navdušite s pozitivno energijo in voljo. Dokažite jim, da jih boste res razvijali v nepogrešljive zaposlene.

 3. Ne precenjujte moči plačila in pričakovanih ugodnosti
  V preteklosti je bilo ohranjanje in motiviranje zaposlenih naravnano na drugačne dejavnike. Zaposleni so pričakovali večje plačilo, zmerno napredovanje, nekaj izobraževanja, zlato ročno uro in podobno. Danes so časi drugačni in s tem tudi dejavniki, ki ljudi motivirajo in zadržujejo v podjetju.

  Denar je še vedno močno sredstvo za zadrževanje zaposlenih in za maksimiziranje njihove produktivnosti, vendar je plačilo veliko bolj pomembno v začetni fazi zaposlitve kot kasneje v nadaljnji karierni dobi. Ko so zaposleni v daljšem kariernem toku, je zanje na primer veliko bolj pomembno enakopravno plačilo za opravljeno delo, jasna komunikacija vodstva o danih bonitetah zaposlenim, najpomembnejše pa je priznavanje dobrega dela zaposlenih oziroma tako imenovano nematerialno nagrajevanje (na primer plačani seminarji, športno udejstvovanje in vadba zaposlenih, fleksibilen delovni čas, rotacija delovnega mesta, nagradna potovanja ali srečanja z zaposlenimi, program priznavanja dosežkov ali inovacij in podobno).Torej, plačajte zaposlene pošteno, vstopite v njihovo srce ter ustvarite kulturo podjetja, v kateri bodo zaposleni želeli sodelovati, ustvarjati in graditi uspeh.

 4. Uporabite najmočnejšo besedo
  Kaj želijo zaposleni dobiti na mizo poleg plačilne liste? Pohvalo! Najmočnejši način pohvale zaposlenemu in s tem tudi najenostavnejši način je, da zaposlenemu rečete enostavno »hvala«. Pohvale zaposlenim niso neka nova filozofija v vodenju ljudi, temveč že dolgo časa omogočajo ohranjanje dobrega in spodbujanje še boljšega. Dajajte zaposlenim kreativne in konstruktivne povratne informacije – zaposleni bodo to razumeli kot cenjenje njihovega dela in prispevka k skupnemu uspehu.

V drugem delu prispevka si preberite nadaljevanje priporočil za zadrževanje dobrih zaposlenih v podjetju. Nadaljuj z branjem.

Da bi svoje zaposlene resnično motivirali in navdušili nad njihovim delom ter poskrbeli za dolgoročni učinek, morate vedeti, kako prepoznati njihove kompetence in jim na različne načine pomagati, da jih bodo razvijali in nadgrajevali. Na kakšen način lahko poskrbite za dolgoročni razvoj podjetja in celo znižate stroške ter kako so s tem povezane kompetence, preberite v brezplačnem dokumentu »Vloga kompetenc pri dolgoročnem razvoju, motivaciji in ohranjanju kadra znotraj podjetja«.«

Prenesite dokument


O avtorju