Človeški viri

Človeški viri

Uspešna podjetja dramatične spremembe na trgu sprejemajo kot priložnost in izziv

Korenite spremembe so v današnjem času postale trajni pojav, v katerem ena sprememba takoj sproži verigo drugih sprememb. Ustvarjajo jih različni dejavniki – zakonodajne reforme, gospodarska kriza, globalizacija ter premik družbenih norm in dojemanja.

Izzivi in priložnosti

S spremembami prihajajo tudi priložnosti. Tehnološki napredek organizacijam omogoča, da ustvarjajo nove prihodke z osredotočanjem na nove stranke, nove sektorje in dostopajo do novih geografskih območij.

V okolju, v katerem potekajo nenehne spremembe, morajo organizacije in njihovo poslovodstvo ukrepati hitro in spretno, če želijo učinkovito reševati in vplivati na vse moteče dejavnike v okolju. Za poslovodstvo to pogosto zahteva več nadzora in zagotavljanje boljšega vpogleda v posamezne dejavnosti organizacij.

Če želi podjetje iti v korak s časom, biti konkurenčno na trgu in slediti nenehnim spremembam, mora biti na to ustrezno pripravljeno. Med drugim mora biti inovativno, produktivno, imeti jasno strategijo in učinkovito vodstvo.

Inovativnost

Vsaka družba se mora vprašati, ali je dovolj inovativna ter kakšna je v primerjavi s konkurenco. Preveriti mora, kdo so najbolj inovativni zaposleni ter kako jih spodbuditi in motivirati k še večji inovativnosti. Ogromno je primerov podjetij, ki so bila v preteklosti med prvimi na svojem področju, a so potem zaradi pomanjkanja inovacij močno zaostala za konkurenco. Eden od najboljših primerov je finska Nokia, ki je na področju mobilne telefonije le še senca tega, kar je bila pred nekaj leti.

Produktivnost

Zaradi vedno večje globalne konkurence, tehnoloških napredkov, visokih cen delovne sile, staranja prebivalstva v razvitih državah in številnih drugih dejavnikov produktivnost postaja vse bolj pomembna organizacijska tema. Delavci, ki verjamejo, da povečana produktivnost pomeni “več dela za manj denarja”, ne bodo motivirani in ne bodo doprinesli k večji produktivnosti podjetja. Poslovodstvo mora vlagati ustrezna sredstva v raziskave in razvoj, stroje in opremo, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter redno usposabljanje zaposlenih. Zelo pogosto je produktivnost omejena z birokracijo in napačno zastavljenimi notranjimi kontrolami v podjetju, ki od zaposlenih zahtevajo, da delajo stvari “na način, kot so to vedno delali”.

Eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na produktivnost podjetja, je ustvarjanje delovnih pogojev, v katerih imajo zaposleni občutek, da je njihovo delo neposredno povezano z vizijo in strategijo podjetja. Na tak način bodo sami spoznali, da prispevajo k uresničevanju strategije podjetja.

Strategija

Smiselno je izpostaviti tudi pomen strategije, ki je velik izziv podjetjem zlasti v času krize. Strategija namreč zahteva določeno mero robustnosti in fleksibilnosti. Tak dolgoročni načrt vsebuje vizijo podjetja ter njegov položaj čez pet let in ni v poslovnem svetu nič novega. Nov je način vključevanja kratkoročnih, šestmesečnih načrtov, ki omogočajo večjo fleksibilnost v doseganju točno določenega cilja. Strategijo je torej pomembno prilagoditi družbenim in ekonomskim razmeram.

Učinkovito poslovodstvo

Za učinkovit odziv na zunanje spremembe, so pomembne tudi spremembe v poslovodstvu. Poslovodstva bodo v prihodnje pogosto potrebovala drugačno kombinacijo strokovnega znanja in izkušenj, če želijo razumeti in se uspešno odzvati na vprašanja in izzive, s katerimi se soočajo.

Povzeli smo le nekatere priložnosti in tveganja, ki se pojavljajo v globalnem poslovnem okolju in s spremembami vplivajo na celotno gospodarstvo. Nekatere panoge so že doživele oziroma doživljajo pomembne spremembe, medtem ko bodo druge to doživele šele na neki točki v prihodnosti. Za vsa podjetja pa velja, da morajo biti na to pripravljena in sposobna spremembe na trgu sprejeti kot priložnost in izziv.


O avtorju