Človeški viri

Človeški viri

Spodbujanje ustvarjalnosti v timih

Ustvarjalnost je danes pogosto ključnega pomena za preživetje ne samo tima, ampak tudi celotnega podjetja. Nove ideje, novi pogledi na proizvodnjo, izdelke in način dela prinašajo podjetjem možnosti za uspešnejše konkuriranje. Vsak tim lahko sam zase razvije ustvarjalne postopke, ki mu pomagajo izboljšati učinkovitost in bolje reševati naloge.

Kakšen je ustvarjalen tim?

Uspešni timi so tisti, katerih dosežki presegajo seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. To so ustvarjalni timi. Sodelavci takih timov delajo skupaj bolje in uspešneje, kot če bi delali sami. Delo v timu jim omogoča, da presežejo raven svojih posamičnih sposobnosti in skupaj prihajajo do novih rešitev. Pomembno je, da vsi udeleženci spodbujajo ideje – ne glede na razlike in drugačna mišljenja. V učinkovitem, ustvarjalnem in perspektivnem timu mora vladati določeno vznemirjenje in kreativna energija, ki pa jo je treba nenehno usmerjati v strokovne in poslovne dosežke. Uspešni in učinkoviti timi so polni navdušenja, delavnosti, znanja, ustvarjalnosti, hkrati pa so pripravljeni tvegati in se prilagajati. Samo taki timi so smiselni in je vanje vredno vlagati.

Vodenje ustvarjalnih timov

Vodja tima naj bi imel posluh za ustvarjalne potrebe zaposlenih in hkrati zmožen doseči poglavitne cilje podjetja. Vodja mora poznati zaposlene, saj naj bi ustvarjalnost usmerjal in spodbujal, ustvarjalne prispevke pa odkrival in nagrajeval. Njegova sposobnost naj bi bila tudi prepričati zaposlene, da je vsak zmožen in dolžan prispevati ustvarjalne ideje in tolerirati neuspehe kot pričakovan sestavni del ustvarjalnega postopka. Ne sme se bati tveganja, poleg tega pa mora članom tima pomagati odpravljati strah pred spremembami. Z razumevanjem in humorjem mora prispevati k zniževanju ravni stresa. Tudi problematične situacije mora prikazati kot izziv za tim in pritegniti k ustvarjalnemu sodelovanju vse člane. Zato mora tudi znati brati ljudi in graditi medosebne odnose.

Ni metode ali tehnike za izvajanje ustvarjalnega sodelovanja, ki se je ne bi dalo enostavno naučiti, umetnost pa je v tem, kako pripraviti in navdušiti ljudi, da jo bodo pri svojem delu uporabljali. Poznavanje človekove osebnosti je edini ključ za oblikovanje tima, ki dela na ustvarjalnem reševanju strokovnega problema.


O avtorju

Sergeja Stojilkovič

Vodja projektov, Adecco H. R., d. o. o. | Email: info@adecco.si Mag. Sergeja Stojilković je vodja projektov iskanja in selekcije v največji slovenski kadrovski agenciji Adecco. Je strokovnjakinja na področju kadrovanja, še posebej iskanja in zaposlovanja finančnih profilov. Že več kot deset let se ukvarja z različnimi metodami razvoja talentov, med drugim z modelom kompetenc, ocenjevalnimi centri, metodo 360 stopinj in vodenjem delavnic.