Človeški viri

Človeški viri

Rast podjetja in premišljeno kadrovanje

Iz podjetniške ideje in poslovne priložnosti znajo podjetni posamezniki hitro ustvariti uspešno malo podjetje. Na začetku je običajno edini zaposleni kar lastnik, ki obvladuje vse delovne procese. Poslovna ideja lahko ob premišljenem poslovanju, trdem delu, požrtvovalnosti in želji po uspehu preraste v organizirano združbo. Hitra rast podjetja je želja vsakega lastnika, vendar s seboj lahko prinese tudi prezaposlenost obstoječih zaposlenih ali preveč zaposlenih s premalo delovnimi obveznostmi. Kako na premišljen način zaposlovati in širiti število sodelavcev sorazmerno z rastjo podjetja, da razvoj kolektiva ne zaostaja za poslovno rastjo?

Začetki podjetništva obsegajo majhno število zaposlenih. Po navadi je to lastnik – direktor, morebiti še kdo od družinskih članov, ki prevzame delo administratorja, računovodje, nabavnika in logista v enem. Kaj hitro se lahko zgodi, da obseg poslovanja zraste do te mere, da je potrebno dodatno zaposlovanje. Po ustaljeni praksi si slovenska podjetja pomagajo s študenti, saj so ti fleksibilni v smislu števila delovnih ur in prihoda na delo, pa tudi njihove urne postavke običajno niso visoke. Če se taki študentje izkažejo kot vestni in dobri delavci, spoznajo podjetje, njegove procese in produkte, kaj hitro postanejo del rednega kolektiva.

Večopravilnost – ključna veščina prvih zaposlenih

Z nadaljnjim dodatnim zaposlovanjem se od novozaposlenih zahteva predvsem sposobnost opravljanja več funkcij hkrati, saj je delitev dela po samostojnih funkcijah ali oddelkih še daleč v prihodnosti. Pri zaposlovanju večopravilnih oseb priporočamo, da delodajalci preverite njihove pretekle delovne izkušnje, ki naj zajemajo izkušnje iz več oddelkov ali opravljanje podobnega dela pri manjšem delodajalcu. Delovne naloge se v taki funkciji torej združujejo, od osebe se ne zahteva neke zelo zahtevne specializacije, saj taka oseba niti ne bi bila primerna za manjšega podjetnika. Določene funkcije se lahko v tej fazi dajo v izvajanje zunanjim izvajalcem, kot je recimo računovodstvo, pa tudi kadrovanje, saj so za opravljanje takih funkcij potrebna specifična znanja.

Specialisti za nadaljnjo rast podjetja

V naslednji fazi zaposlovanja podjetja že iščete bolj izkušene specialiste določenega področja, ki bodo prevzemali samostojne funkcije ali oddelke. Tukaj so v ospredju specifična znanja ljudi, ki prevladajo nad večopravilnostjo. Podjetja lahko v tej fazi rasti in dodatnih potreb po kadrovanju zaposlujete za krajši delovni čas, s čimer si znižate nekaj stroškov in optimalno vodite zasedenost delovnih mest. Seveda je pomoč študentov ali najetih delavcev v fazi razvoja podjetja pomembna in dobrodošla, saj se z njimi nadomesti odsotnost redno zaposlenih zaradi dopustov in bolniških odsotnosti ali zapolni potrebe ob občasno povečanem delu. Iskanje specialnih profilov podjetniki običajno izvedete prek priporočil ali iz svojih prejšnjih delovnih sredin. Zaposlovanje prek zaposlitvenih oglasov ali agencij je sicer priporočljivo že v tej fazi, saj si podjetje tako širi svojo poslovno prepoznavnost, na trgu se pojavlja kot novi zaposlovalec, ki ga bodo iskalci zaposlitve opazili in s tem prispevali svoj življenjepis v kadrovsko bazo podjetnika.

Pri dodatnem zaposlovanju zaradi rasti podjetja morate podjetniki ravnati premišljeno, da ne bi nastopil trenutek prepoznega zaposlovanja dodatne delovne sile (ljudje so na delu preobremenjeni, kar vodi v izgorelost, slabšanje odnosov na delovnem mestu zaradi večjega stresa, odhode ljudi zaradi preobremenjenosti) ali prehitrega zaposlovanja (posledica tega je, da ljudje nimajo dovolj delovnih nalog – produktivnost na enoto produkta je nizka, to pa predstavlja strošek za podjetje). Najti pravi trenutek za dodatne okrepitve je ključno za uspešno poslovanje v prihodnosti.

Potrebi po novem zaposlovanju naj sledi kakovostno uvajanje novih zaposlenih v kolektiv. Čeprav pri podjetnikih in v malih podjetjih vedno primanjkuje časa za to aktivnost, je za nadaljnje uspešno delo to ključno – seveda poleg prave izbire kandidata.


O avtorju