Človeški viri

Človeški viri

Prioriteta vodstva št.1 – TRANSFORMACIJA

Se tudi pri vas pogovarjate o transformaciji?  Beseda transformacija je bila že tolikokrat uporabljena, da včasih kdo ob njeni omembi kar zavije z očmi. Lahko verjamem, da je takšna gesta posledica frustracije ali celo posmeha, saj ogromno (kar večina) transformacij ne uspe. A kljub temu se vsi zavedamo, da sta stalno spreminjanje in učenje (kaj smo, kako in kaj počnemo) nujna in danes popolnoma običajni stalnici vsakega posla (in življenja na sploh).

Kaj podjetja sploh mislijo pod transformacijo?

Večinoma govorijo o treh vrstah transformacij:

  1. Operativna transformacija. Cilj operativne transformacije je početi enake stvari hitreje, učinkoviteje, ceneje. Primer: s pomočjo novih tehnologij podjetja rešujejo stare izzive
  2. Transformacija poslovnega modela. Cilj te transformacije je, kako početi iste stvari na popolnoma drugačen način. Primer: Netflix – od pošiljanja DVD-jev po pošti do ponudbe video vsebin preko spleta.
  3. Strateška transformacija. Cilj strateške transformacije je zagotoviti popolnoma nov vir prihodkov v prihodnosti. Primer: Google – od oglaševanja do samo vozečega avta.

Čeprav se tako za prvi kot drugi primer uporablja beseda transformacija kulture, gre v bistvu »le« za spremembo načina delovanja in ne za resnično preobrazbo posla. Najučinkovitejša transformacija je zmes 2. in 3. transformacije – torej, kako pozicionirati trenutni posel za večjo učinkovitost in uspeh in kako razviti nov posel, ki bo zagotavljal preživetje in uspeh v prihodnosti.

Zakaj se toliko dobro zasnovanih transformacij kulture ne realizira?

Vzrok gre iskati v  kulturi podjetja. Torej, ko se lotevate kakršnekoli spremembe oziroma transformacije poslovanja, je ključni dejavnik uspeha – zdrava kultura podjetja.

Zdrava kultura v neki organizaciji pomeni skupnost ljudi, ki predano dela za skupni cilj, na osnovi skupnih vrednot in z miselnostjo, da je vse mogoče.  Zato je nujno dajati velik poudarek kulturi podjetja in se aktivno ukvarjati z njo. Kultura je kot kisik – ne vidimo ga, je pa nujno potreben za življenje in vitalnost.

Danes so podjetja bolj kot kadarkoli prej v zgodovini odvisna od kreativne moči zaposlenih. Ti pa so jo pripravljeni dati ali razvijati le toliko kot se lahko poistovetijo s kulturo podjetja. Zato bi morala biti gradnja zdrave kulture podjetja stalno na agendi vodilnih. Brez sodelovalnih ljudi nobena transformacija ali celo enostavnejša sprememba načina dela ne bo uspešna!

Kaj so nekatere prednosti, ki jih proces izgradnje zdrave kulture prinaša?

  1. Večja stopnja konstruktivne energije med člani tima in s tem pravo sodelovanje in iskrenje idej
  2. Sprejemanje odgovornosti in lastništva nad cilji in nalogami ter njihovo doseganje in odlična izvedba
  3. Prevladujoča miselnost, da ne obstajajo problemi, temveč priložnosti za rast in razvoj (posameznikov in organizacije)
  4. Sposobnost učenja iz vsake situacije in proaktivno ustvarjanje prihodnosti
  5. Privabljanje in zadržanje najboljših ljudi in s tem gradnja odličnega zaposlovalca

In še »stranski« učinki kot so osebna rast, bolj izpolnjeno življenje zaposlenih in bistveno manj stresa in več uspeha.

Kako do takšnega stanja?

Preverite v vodiču Transformacija kulture


O avtorju

Teja Breznik Alfirev

Svetovalka za transformacijo organizacij & ICF coach (ACC), IHR, poslovno svetovanje | Email: teja@flow-svetovanje.com